INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 633
08/11/2019
Projectes
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és finançar la generació de noves oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, podran concretar-se en projectes sòlids d'investigació.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer des de la investigació translacional a la pràctica clínica desenvolupades per grups coordinats multidisciplinaris.
Tindran cabuda en aquesta convocatòria:
 • Programes de recerca translacional
 • Programes de recerca clínic
 •  
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació traslacional, que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal i que es realitzin en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes estratègics per a l'AECC i els pacients.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és donar suport a grups emergents per consolidar les seves línies de recerca mitjançant la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació translacional que es realitzin en la seva totalitat a Espanya.
  Es consideren grups emergents fins a 5 anys després d'haver iniciat una línia d'investigació independent acreditat per la seva producció científica i / o projectes finançats. El període de 5 anys es comptabilitzarà fins al moment de publicació de la convocatòria.
   
  Termini exhaurit
  DEMENTIA CONSORTIUM
  Novel dementia targets and target validation work conducted by academics will be partnered with the drug discovery expertise of the Dementia Consortium. We provide full funding for projects along with access to expert in vitro biology knowledge, high-throughput screening, chemical and fragment libraries, medicinal chemistry and antibody engineering teams. Grant holders have regular project review meetings with members of the Dementia Consortium to help progress successful projects from early research findings through to target validation and drug discovery. Promising targets are moved towards the clinic through the successful licence of these projects to industrial partners with the ultimate aim of bringing benefit to patients.
   
  Termini exhaurit
  RSNA - RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA
  This R&E Foundation Research Seed Grant gives investigators around the world the chance to define objectives and test hypotheses in preparation for larger grant applications at corporations, foundations and government agencies. The seed data from the projects we fund will give investigators a better idea of feasibility and directionality of research before applying for more funds from other sources.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  ERS Long-TermResearch Fellowship (LTRF) programmesaim to:
 • Promote science, research and training techniques in the respiratory field.
 • Stimulate fellowship recipients’ career development.
 • Foster knowledge and collaboration between institutions in different countries by sponsoring mobility.
 •  
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  La Fundació Bancària ”la Caixa” convoca 45 beques per a cursar estudis de postgrau en universitats de l’Amèrica del Nord (els Estats Units o el Canadà) i en universitats de la zona Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i Xina).
  Els estudis són de màster o doctorat. També s’admeten, segons l’interès del tema i la vàlua del candidat, els projectes predoctorals d’investigació científica i tècnica.
  La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que estiguin en disposició de cursar estudis de postgrau.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  L'Obra Social "la Caixa" convoca 75 beques per a cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya.
  Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.
  La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que estiguin en disposició de cursar estudis de postgrau.
  Els becaris han de començar el programa d’estudis al país de destinació el setembre o l’octubre del curs 2020-2021, llevat que el programa per al qual hagin obtingut la beca únicament s’imparteixi en un altre període del curs acadèmic.
   
  Termini exhaurit
  SEHH - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
  La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) convoca una beca per començar a gaudir al 2020. Aquesta beca va adreçada a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre estranger, a qualsevol de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
  L'estada de l'investigador en el centre estranger es desenvoluparà a fi d'afavorir i incentivar la mobilitat d'un investigador que desitge realitzar investigació en l'àmbit de l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  THE FRANKLIN INSTITUTE
  The Franklin Institute is a science museum and center of science education and research in Philadelphia. Founded in 1824, the Franklin Institute is one of the oldest centers of science education and development in the United States.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  30 beques de doctorat per a joves investigadors de qualsevol nacionalitat per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol disciplina i en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.
  La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.
  Els becaris s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre setembre i novembre de 2020. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2021.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  Concessió d'ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia, per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, en un centre espanyol, per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de recerca.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat és la concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics en la seva etapa de residents o en els seus primers anys d'especialitat per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, per promoure la vocació investigadora entre els especialistes clínics i contribuir així al foment de la investigació en l'entorn clínic.
  L'ajut concedit podrà ser destinat a la realització de la tesi doctoral o per cobrir un primer període postdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  Concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics per al desenvolupament d'un projecte d'investigació en càncer, i consolidar la recerca en especialistes mèdics, contribuint així al foment de la recerca en l'entorn clínic.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajuts a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent i la mobilitat dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION
  The EHA-JSH Collaborative Exchange Program is intended to provide European and Japanese research institutes the opportunity to exchange scientists and clinical researchers reciprocally for a short period.
   
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és finançar la generació de noves oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, podran concretar-se en projectes sòlids d'investigació.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  Two years projectsof biomedical research in the field of paediatric and adult genetic cholestatic diseases sharing mutual disease-causing mechanisms.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clinics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN COMMISSION
  The Human Brain Project (HBP) has launched seven calls for expression of interest for projects that wish to participate in the development of its research infrastructure, during the final phase of the project.
   
  Termini exhaurit
  NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
  Through the CRCNS program, the National Science Foundation (NSF), the National Institutes of Health (NIH), the German Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), the French National Research Agency (Agence Nationale de la Recherche, ANR), the United States-Israel Binational Science Foundation (BSF), Japan’s National Institute of Information and Communications Technology (NICT), and the State Research Agency (Agencia Estatal de Investigación, AEI) and National Institute of Health Carlos III (Instituto de Salud Carlos III, ISCIII), both of Spain, support collaborative activities that will advance the understanding of nervous system structure and function, mechanisms underlying nervous system disorders, and computational strategies used by the nervous system.
  Two types of proposals will be considered in response to this call:
 • Research Proposals describing collaborative research projects, and
 • Data Sharing Proposals to enable sharing of data and other resources.
 •  
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  Els ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.
  Les àrees objecte d'aquesta convocatòria són la Biomedicina, l'Ecologia i Biologia de la Conservació, l'Economia i Societat Digital, les Humanitats Digitals i el Big Data.
  A l'àrea de Biomedicina, les ajudes aniran destinades a projectes d'investigació altament innovadors en les dues àrees transversals següents: Metabolisme i Malaltia i Imatge molecular
  A l'àrea d'Ecologia i Biologia de la Conservació, les ajudes s'adrecen a projectes de recerca amb un focus explícit en actuacions de conservació d'hàbitats i / o espècies amenaçades a Espanya, preferentment en col·laboració amb organitzacions conservacionistes i / o agències públiques.
  A l'àrea d'Economia i Societat Digital, les ajudes es destinaran a projectes d'investigació orientats al coneixement de la societat digital des de la perspectiva de l'economia, la sociologia, la psicologia social i les ciències de l'educació.
  A l'àrea d'Humanitats Digitals, els projectes de recerca haurien d'estar orientats a l'ús innovador de les tecnologies de la informació i de tècniques estadístiques avançades per al tractament d'objectes propis de les humanitats, l'abordatge dels nous objectes digitals, així com l'anàlisi dels gamma de projectors Internet en el pla de la cultura.
  A l'àrea de Big Data, les ajudes aniran destinades a projectes de recerca bàsica o aplicada per a l'anàlisi de big and complex data, incloent tècniques i algoritmes de machine learning, classificació and regression trees, linear models for wide data, random forest and boosting , support vector machines, nucli methods i pattern recognition o data visualization.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT ESPANYOLA DE ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA CLÍNICA
   
   
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD
  Aquesta beca buscarà premiar el sol·licitant que vulgui desenvolupar en la seva organització sanitària una idea de projecte innovador que millori la gestió.
  Aquesta millora de gestió podrà ser tant de recursos humans, materials, medicaments, protocols o qualsevol altre àmbit; i per organització s'entendran centres d'atenció primària, hospitals o altres complexos assistencials sanitaris, tant públics com privats.
  L'execució del projecte innovador, podrà fer-se tant de manera individualitzada com col·lectiva, en un mateix servei o comptant amb la col·laboració de diversos serveis dins o fora de la pròpia organització.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN LUCHA CONTRA LA CEGUERA (FUNDALUCE)
  L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar les activitats de recerca de qualitat en entitats públiques i privades sense finalitat de lucre, en les àrees de recerca de possibles estratègies terapèutiques concretes en el camp de les Distròfies Hereditàries de la Retina.
  Es pretén estimular la presentació de projectes coordinats en què participen dos o més grups de recerca, pertanyents a diferents institucions, que col·laborin tant en els mitjans i infraestructures com en els fins.
  Es valorarà positivament la constitució de grups de recerca amplis, sempre en coherència amb els objectius del projecte.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  THE COMPANY OF BIOLOGISTS
  Scientific Meeting Grants help to finance a range of charitable activities including, but not limited to, meetings, workshops and conferences in the fields relevant to our journals, covering expenses such as a plenary or keynote speaker, assistance with travel for early career scientists, or to reduce (or waive) registration fees.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  EAACI - EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
  These fellowships intend to fund a 3 month clinical fellowship in a foreign European hospital. The Fellowships are for EAACI members in training for allergy and clinical immunology early in their careers and are not intended for well-established specialists.
   
  Termini exhaurit
  EAACI - EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
  The EAACI Research Fellowships supports research and training of EAACI Junior Members (JMs) through stays of 3 to 12 months in another European country, to foster the exchange of knowledge and techniques and the implementation of new techniques throughout European laboratories.
   
  Termini exhaurit
  THE COMPANY OF BIOLOGISTS
  The Company of Biologists' journals – Development, Journal of Cell Science, The Journal of Experimental Biology, and Disease Models & Mechanisms (DMM) – offer fellowships to graduate students and post-doctoral researchers wishing to make collaborative visits to other laboratories. These are designed to offset the cost of travel and other expenses.

  Applicants should be working in the field of the journal to which they apply.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  THE GRUBER FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  THE GRUBER FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
  A fi de promoure i reconèixer la contribució dels joves investigadors espanyols al desenvolupament científic de la recerca oncològica.
   
  Termini exhaurit
  FUNCAS
  Tenen com a objectiu reconèixer el treball doctoral excel·lent i rigorós. Amb aquest propòsit, es convoca, en la seva categoria de Ciències de la Salut.
   
  Termini exhaurit
  The Warren Alpert Foundation
  The Warren Alpert Foundation Prize, in association with Harvard Medical School, recognizes and honors one or more scientists, physicians and researchers whose scientific achievements have led to the prevention, cure or treatment of human diseases or disorders, and/or whose research constitutes a seminal scientific finding that holds great promise of ultimately changing our understanding of or ability to treat disease.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
  Aquests treballs haurien de versar sobre el dolor, tant en l'àmbit epidemiològic, com experimental, farmacològic o clínic.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  Concessió d'ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia, per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, en un centre espanyol, per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de recerca.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajuts a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent i la mobilitat dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR
  Ajuts per fomentar la posada en marxa de Projectes d'Investigació en Dolor, destinades a motivar bé l'inici de vocacions investigadores de membres de la SED en l'àrea de dolor o contribuir al suport d'investigadors ja iniciats.
   
  Termini exhaurit
  ESPID - EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES
  The goal of the fellowship award is to stimulate basic or clinical research that utilizes advanced techniques and methods to improve the health of children by prevention or management of infectious diseases.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
  The ESC Basic Research Fellowship is designed to allow a researcher to spend one year in a European research laboratory. It is open to basic scientists as well as clinical scientists and preferentially seeks to award support for preclinical research projects.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  Juan Rodés PhD fellowships offer funding to conduct a PhD thesis at a European center in the field of basic, translational or clinical Hepatology.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  The program is open to Europeans and non-Europeans who wish to conduct post-graduate research at a European center. Applicants must hold a PhD and /or a MD degree and have no more than two years of postgraduate research experience.
   
   
  Termini exhaurit
  ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
  ECTRIMS offers a postdoctoral research fellowship exchange programme for young neuroscientists to facilitate their conduct of and training in basic, clinical or applied research related to multiple sclerosis (MS). The goal of the programme is to maximize exchange of information and to help grow the pool of well-trained research scientists focused on problems in MS.
   
   
   
   
  Articles
   
  Torrens C*, Miquel J, Santana F. Optimistic bias: the more you do, the better you think it goes. Survey analysis of reverse shoulder arthroplasty. Patient Relat Outcome Meas 2019; 10: 277-282.
   
  Kondo MC*, Triguero-Mas M, Donaire-Gonzalez D, Seto E, Valentín A, Hurst G, Carrasco-Turigas G, Masterson D, Ambròs A, Ellis N, Swart W, Davis N, Maas J, Jerrett M, Gidlow CJ, Nieuwenhuijsen MJ. Momentary mood response to natural outdoor environments in four European cities. Environ Int 2020; 134: 105237.
   
  Farrell M*, Martin NK, Stockings E, Bórquez A, Cepeda JA, Degenhardt L, Ali R, Tran LT, Rehm J, Torrens M, Shoptaw S, McKetin R. Responding to global stimulant use: challenges and opportunities. Lancet 2019; 394(10209): 1652-1667.
   
  Lambies G, García de Herreros A*, Díaz VM*. The role of DUBs in the post-translational control of cell migration. Essays Biochem 2019; 63(5): 579-594.
   
  O'Callaghan-Gordo C*, Espinosa A, Valentin A, Tone C, Pérez Gómez B, Castaño Vinyals G, Dierssen-Sotos T, Moreno-Iribas C, de Sanjosé S, Fernandez-Tardón G, Vanaclocha M, Chirlaque M, Cirach M, Aragonés Sanz N, Gómez Acebo I, Ardanaz E, Moreno V, Pollan M, Bustamante M, Nieuwenhuijsen MJ, Kogevinas M. Green spaces, excess weight and obesity in Spain. Int J Hyg Envir Heal 2020; 223(1): 45-55.
   
  Tribó MJ, Canal C, Baños JE*, Robleda G. Pain, Anxiety, Depression, and Quality of Life in Patients with Vulvodynia. Dermatology 2020; 236(3): 255-261.
   
  Burdío F, Grande L, Poves I*. What's the next step in evaluating laparoscopic pancreaticoduodenectomy?. Hepatobiliary Surg Nutr 2019; 8(5): 555-556.
   
  Moreira A, Alari E, Munteis E, Vera A, Zabalza A, Llop M, Villarrubia N, Costa-García M, Álvarez-Lafuente R, Villar LM, López-Botet M*, Martínez-Rodríguez JE*. Adaptive Features of Natural Killer Cells in Multiple Sclerosis. Front Immunol 2019; 10: 2403.
   
  Climent E, Pérez-Calahorra S, Benaiges D, Pintó Sala X, Suárez-Tembra M, Plana N, Sánchez-Hernández RM, Valdivielso P, Ascaso JF, Pedro-Botet J*. Clinical and genetic differences between heterozygous familial hypercholesterolemia patients with and without type 2 diabetes. Rev Esp Cardiol 2020; 73(9): 718-724.
   
  Mayer MA, Rodríguez-Blanco O, Torrejon A*. Use of Health Apps by Nurses for Professional Purposes: Web-Based Survey Study. JMIR Mhealth Uhealth 2019; 7(11): e15195.
   
  Gómez-Gómez A, Miranda J, Feixas G, Arranz Betegon, Crispi F, Gratacós E, Pozo O*. Determination of the steroid profile in alternative matrices by liquid chromatography tandem mass spectrometry. J Steroid Biochem & Mol Biol 2020; 197: 105520.
   
  Powles T*, Kockx M, Rodríguez-Vida A, Duran I, Crabb SJ, van der Heijden MS, Szabados B, Pous AF, Gravis G, Anido U, Protheroe A, Ravaud A, Maillet D, Mendez MJ, Suarez C, Linch M, Prendergast A, van Dam PJ, Stanoeva D, Daelemans S, Mariathasan S, Tea JS, Mousa K, Banchereau R, Castellano D. Clinical efficacy and biomarker analysis of neoadjuvant atezolizumab in operable urothelial carcinoma in the ABACUS trial. Nat Med 2019; 25(11): 1706-1714.
   
  Santos-García D*, de Deus T, Suárez-Castro E, Aneiros A, Paz JM, Feal MJ, García-Sancho C, Jesús S, Mir P, Aguilar M, Pastor P, Hernández-Vara J, De Fabregues O, Puente VM, Crespo-Cuevas A, González-Aramburu I, Infante J, Carrillo F, Pueyo M, Escalante S, Bernardo M, Solano B, Cots A, Martínez-Martín P, COPPADIS Study Group. High ultrasensitive serum C-reactive protein may be related to freezing of gait in Parkinson's disease patients. J Neural Transm 2019; 126(12): 1599-1608.
   
  Segura J*, Ventura R, Pascual JA, de la Torre R. If you play with fire, you may get burned. Drug Test Anal 2020; 12(5): 582-587.
   
  Llauradó G*, Amigó N, Cano A, Ballesta S, Albert L, Mazarico I, Fernández-Veledo S, Pedro-Botet J, Vendrell J, González-Clemente JM*. Specific Nuclear Magnetic Resonance Lipoprotein Subclass Profiles and Central Arterial Stiffness in Type 1 Diabetes Mellitus: A Case Control Study. J Clin Med 2019; 8(11): E1875.
   
  Alifrangis L, Schoemaker R, Skartved NJ, Hald R, Montagut C, Kopetz S, Tabernero J, Kragh M, Wade JR*. Population pharmacokinetics and covariate analysis of Sym004, an antibody mixture against the epidermal growth factor receptor, in subjects with metastatic colorectal cancer and other solid tumors. J Pharmacokinet Phar 2020; 47(1): 5-18.
   
  Torres A, Bassetti M, Welte T, Rivolo S, Remak E, Peral C, Charbonneau C, Hammond J, Ansari W*, Grau S. Economic analysis of ceftaroline fosamil for treating community-acquired pneumonia in Spain. J Med Econ 2020; 23(2): 148-155.
   
  Piñero J, Ramírez-Anguita JM, Saüch J, Ronzano F, Centeno E, Sanz F, Furlong LI*. The DisGeNET knowledge platform for disease genomics: 2019 update. Nucleic Acids Res 2020; 48(D1): D845-D855.
   
   
  López-Isac E*, Acosta-Herrera M, Kerick M, Assassi S, Satpathy AT, Granja J, Mumbach MR, Beretta L, Simeón CP, Carreira P, Ortego-Centeno N, Castellvi I, Bossini-Castillo L, Carmona FD, Orozco G, Hunzelmann N, Distler JHW, Franke A, Lunardi C, Moroncini G, Gabrielli A, de Vries-Bouwstra J, Wijmenga C, Koeleman BPC, Nordin A, Padyukov L, Hoffmann-Vold AM, Lie B, Proudman S, Stevens W, Nikpour M, Vyse T, Herrick AL, Worthington J, Denton CP, Allanore Y, Brown MA, Radstake TRDJ, Fonseca C, Chang HY, Mayes MD, Martin J*, Australian Scleroderma Interest Group (ASIG) (...,Pros A,...). GWAS for systemic sclerosis identifies multiple risk loci and highlights fibrotic and vasculopathy pathways. Nat Commun 2019; 10(1): 4955.
   
  Estrada V*, Domingo P, Suarez-Lozano I, Gutiérrez F, Knobel H, Palacios R, Antela A, Blanco JR, Refoyo E. Riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con infección VIH en tratamiento antirretroviral. Rev Clin Esp 2020; 220(3): 149-154.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).