INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 638
13/12/2019
Projectes
Termini exhaurit
FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA
El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut (en endavant, el "Programa de suport a la innovació en salut" o el "Programa"), com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials (en endavant, els " projectes "o, individualment considerat, el" Projecte "), amb la missió de dotar-los d'un major potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris
 
Termini exhaurit
SED - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
L'objecte d'aquest ajut és promoure la recerca clínica i bàsica en Diabetis i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència de laboratori o servei a les necessitats del projecte.
 
Premis
Termini exhaurit
EFIS - EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES
These prizes will honor the best doctoral theses defended in topics related to immunology and allergology in European universities/institutions in the last 3 years.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
AEI - AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Les ajudes tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral de joves doctors per un període de tres anys per tal de refermar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació posdoctoral.
 
Termini exhaurit
AEI - AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Contractació laboral de joves doctors per a completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres de R+D espanyols diferents d'aquells on han realitzat la seva formació predoctoral
 
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
L’objecte del programa Beatriu de Pinós és atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Aquest ajuts s’adrecen a facilitar tant el retorn com la incorporació d’investigadors que han estat treballant a l’estranger a les entitats de recerca situades a Catalunya.
 
Termini exhaurit
AVHF - ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION
Fellowships for highly-qualified scientists and scholars from abroad, who completed their doctorates less than twelve years ago, to spend extended periods of research (6-18 months; may be divided up into a maximum of three blocks) in Germany.
 
Termini exhaurit
AVHF - ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION
Fellowships for highly-qualified scientists and scholars from abroad, who completed their doctorates less than four years ago, to spend extended periods of research (6-24 months) in Germany.
 
Termini exhaurit
A.M.A. AGRUPACIÓ MUTUAL ASSEGURADORA
Els ajuts es concedeixen per sorteig entre tots els inscrits per finançar els cursos de preparació a les respectives especialitats d'interns residents.
 
 
 
Informació últil
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
FUNDACIO LA CAIXA
CaixaImpulse Consolidate vol augmentar la capacitat dels projectes, avançar amb èxit el desenvolupament de la comercialització amb l'objectiu final de proporcionar solucions innovadores per a la salut a través de:
 • Facilitar tecnologies amb un alt potencial per arribar al mercat i donar resposta a les necessitats de la societat.
 • Assegurar-se que els investigadors que liderin projectes innovadors poden aconseguir amb èxit els seus objectius empresarials.
 • Reforçar la innovació orientada a la societat en la investigació biomèdica.
 • Desencadenar un canvi cultural a l’ecosistema de recerca que promogui acords de llicència amb empreses existents i la creació de noves empreses basades en la salut.
 •  
  Termini exhaurit
  FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA
  El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
  Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut (en endavant, el "Programa de suport a la innovació en salut" o el "Programa"), com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials (en endavant, els " projectes "o, individualment considerat, el" Projecte "), amb la missió de dotar-los d'un major potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris
   
  Termini exhaurit
  GRADUATE WOMEN IN SCIENCE
  Graduate Women in Science (GWIS) has been empowering women as individuals and as a community since 1921. For almost 100 years we have worked to advance the participation and recognition of women in scientific fields through grants, awards and fellowships.
  The GWIS National Fellowships Program is proud to offer fellowships in 2020 to help increase knowledge in the natural sciences and to encourage research careers in the sciences by women.
   
  Termini exhaurit
  CURE - Citizens United for Research in Epilepsy
  The Taking Flight Award seeks to promote the careers of young epilepsy investigators to allow them to develop a research focus independent of their mentor(s).
   
  Termini exhaurit
  CURE - Citizens United for Research in Epilepsy
  Funding for 2-year project on epilepsy. Key priority areas include: 1) Basic mechanisms of epilepsy; 2) Acquired epilepsies; 3) Pediatric epilepsies; 4) SUDEP; 5) Treatment-resistant epilepsies; and 6) Sleep & epilepsy.
   
  Termini exhaurit
  SIMONS FOUNDATION
  The goal of the Research Award is to provide support for investigation of key unresolved research questions in autism, particularly those that connect genetic etiologies to brain function and behavior.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar el desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableixen dos ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre tema lliure.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar el desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Termini exhaurit
  RSNA - RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA
  This R&E Foundation Research Seed Grant gives investigators around the world the chance to define objectives and test hypotheses in preparation for larger grant applications at corporations, foundations and government agencies. The seed data from the projects we fund will give investigators a better idea of feasibility and directionality of research before applying for more funds from other sources.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
  Fomentar la formació i la cultura de recerca entre els pediatres d'Atenció Primària.
  Contribuir a la millora de la qualitat assistencial en l'àmbit de la Pediatria d'AP a través dels resultats assolits i la posada en pràctica dels coneixements aportats.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
  Fomentar la formació i la cultura d'investigació entre els pediatres d'Atenció Primària. Contribuir a la millora de la qualitat assistencial en l'àmbit de la Pediatria d'AP a través dels resultats aconseguits i la posada en pràctica dels coneixements aportats.
   
  Termini exhaurit
  SEEP - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA
  Desenvolupar a Espanya durant l'any 2020 un projecte de recerca en Epilèpsia que generi un valor afegit per als pacients que viuen amb aquesta malaltia.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA
  Aquesta beca de la Societat Espanyola de Neonatologia (SENeo) té com a objectiu facilitar la formació clínica o experimental dels pediatres que desenvolupen la seva activitat professional a unitats neonatals del nostre país.
  La SENeo convoca ajudes per al període 2019 (a partir de setembre) - 2020 per a la realització de projectes formatius assistencials o de recerca en Unitats Neonatals nacionals de reconegut prestigi.
   
  Termini exhaurit
  THE NESTLE FOUNDATION
  The Nestlé Foundation supports basic and applied research in nutrition.
  At present the Foundation's work is primarily concerned with human nutrition research issues dealing with:
 • maternal and child nutrition, including breastfeeding and complementary feeding,
 • macro- and micronutrient deficiencies and imbalances,
 • interactions between infection and nutrition, and
 • nutrition education and health promotion
 •  
  Termini exhaurit
  THE WELLCOME TRUST
  Innovator Awards are open to researchers who are developing healthcare innovations that could have a major and measurable impact on human health.
  You can work in any scientific discipline, including a discipline outside life sciences. You can work on any type of technology. Examples of technologies include:
 • therapeutics (small molecules or biologics)
 • vaccines
 • devices
 • diagnostics
 • regenerative medicine.
  The work that you propose must be essential for developing your healthcare innovation.
 •  
  Altres
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The Innovative Training Networks (ITN) aim to train a new generation of creative, entrepreneurial and innovative early-stage researchers, able to face current and future challenges and to convert knowledge and ideas into products and services for economic and social benefit.

  ITN supports competitively selected joint research training and/or doctoral programmes, implemented by partnerships of universities, research institutions, research infrastructures, businesses, SMEs, and other socio-economic actors from different countries across Europe and beyond.

  Partnerships take the form of collaborative European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) or European Joint Doctorates (EJD).
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  ERS Long-TermResearch Fellowship (LTRF) programmesaim to:
 • Promote science, research and training techniques in the respiratory field.
 • Stimulate fellowship recipients’ career development.
 • Foster knowledge and collaboration between institutions in different countries by sponsoring mobility.
 •  
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  Funding for stays at other institutions for a maximum of 3 months in order to learn specific techniques or clinical skills required for the advancement of their diabetes research project and not available at their home institution.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The ‘CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research’ under Horizon 2020 is operating as an umbrella structure for the research initiatives jointly launched by the radiation protection research platforms MELODI, ALLIANCE, NERIS and EURADOS. Based on the platform SRAs and joint programming, CONCERT will develop research priorities, align them with priorities from participating Member States and will seek further input from society and stakeholders.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  EFIS - EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES
  These prizes will honor the best doctoral theses defended in topics related to immunology and allergology in European universities/institutions in the last 3 years.
   
  Termini exhaurit
  CHAMPALIMAUD FOUNDATION
  The 2020 António Champalimaud Vision Award will be presented to active research groups involved in basic or clinical research which has led to a major breakthrough in the understanding and/or the preservation of vision.
   
  Termini exhaurit
  EPPENDORF AG
  The Eppendorf Award for Young European Investigators acknowledges young researchers not older than 35 years with an advanced degree (Ph.D, M.D.) who are performing biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.
   
  Termini exhaurit
  AEESME - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
  Estudis relacionats amb la recerca en el camp de la Infermeria de Salut Mental.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN AMPANS
  Generar oportunitats que afavoreixin la màxima autonomia i qualitat de vida.
  Els treballs han de tractar sobre qualsevol matèria o aspecte específic de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  AEI - AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
  Les ajudes tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral de joves doctors per un període de tres anys per tal de refermar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació posdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  AEI - AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
  Contractació laboral de joves doctors per a completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres de R+D espanyols diferents d'aquells on han realitzat la seva formació predoctoral
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat és la concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics en la seva etapa de residents o en els seus primers anys d'especialitat per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, per promoure la vocació investigadora entre els especialistes clínics i contribuir així al foment de la investigació en l'entorn clínic.
  L'ajut concedit podrà ser destinat a la realització de la tesi doctoral o per cobrir un primer període postdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  Concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics per al desenvolupament d'un projecte d'investigació en càncer, i consolidar la recerca en especialistes mèdics, contribuint així al foment de la recerca en l'entorn clínic.
   
  Termini exhaurit
  FOUNDATION FOR RESEARCH IN RHEUMATOLOGY
  The call stimulates applicants conducting a research project in the field of RMDs in a host center of choice for a period of 12 months. During this time the fellow will be mentored and trained in specific techniques, models or patient data by the team of the host center that is required to successfully conduct the project.
   
  Termini exhaurit
  AES - AMERICAN EPILEPSY SOCIETY
  AES Research and Training Fellowships for Clinicians provide mentored support for clinical fellows or recently appointed clinical faculty who intend to pursue a career in epilepsy research. Proposals are welcomed across the spectrum of basic, translational, and clinical research.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar les tesis doctorals d'un tema directament relacionat amb la Pneumologia.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableixen dos ajuts per a la realització de projectes de recerca sobre temes lliures en l’àmbit de la pneumologia, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.
   
  Termini exhaurit
  Swiss Federal Institute of Technology Zurich
  Five-years post-doc programme, designed for postdocs at home in sciences, engineering and social sciences who are willing to engage in a dialogue on relevant social, cultural, political or economic issues across the frontiers of their particular discipline.
   
  Termini exhaurit
  IBSA FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH
  The IBSA Foundation is to be a recognised leader in science and scientific education for researchers, medical professionals, students and enthusiasts, patients and their families, as well as the broader public. It promotes science and a science culture worldwide through meetings, lectures, workshops, books, articles, communicating science innovatively, engaging audiences in interactive discussions that cut across disciplines and transcend borders.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL VIROLOGY
  The European Society for Clinical Virology (ESCV) provides fellowships to researchers to enable them to visit Centers for Clinical or Diagnostic Virology in Europe, in order to learn special or new techniques that are of value for their future clinical or laboratory work.
   
   
   
   
  Articles
   
  Rojas D*, Nieuwenhuijsen M, Gascon M, Pérez-León D, Mudu P. Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Lancet Planet Health 2019; 3(11): e469-e477.
   
  Miret C, Domingo L*, Louro J, Barata T, Baré M, Ferrer J, Carmona-García MC, Castells X, Sala M. Factors associated with readmissions in women participating in screening programs and treated for breast cancer: a retrospective cohort study. BMC Health Serv Res 2019; 19: 940.
   
  Pedro-Botet J*, Pintó X. Colesterol LDL, cuanto más bajo mejor. Clin Invest Arterioscl 2019; 31(Suppl 2): 16-27.
   
  Brea A*, Hernández-Mijares A, Millán J, Ascaso JF, Blasco M, Díaz A, Mantilla T, Pedro-Botet J, Pintó X. Colesterol no HDL como objetivo terapéutico. Clin Invest Arterioscl 2019; 31(Suppl 2): 28-33.
   
   
  Younossi ZM, Ratziu V, Loomba R, Rinella M, Anstee QM, Goodman Z, Bedossa P, Geier A, Beckebaum S, Newsome PN, Sheridan D, Sheikh MY, Trotter J, Knapple W, Lawitz E, Abdelmalek MF, Kowdley KV, Montano-Loza AJ, Boursier J, Mathurin P, Bugianesi E, Mazzella G, Olveira A, Cortez-Pinto H, Graupera I, Orr D, Gluud LL, Dufour JF, Shapiro D, Campagna J, Zaru L, MacConell L, Shringarpure R, Harrison S, Sanyal AJ*, REGENERATE Study Investigators (...,Carrion JA,...). Obeticholic acid for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: interim analysis from a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2019; 394(10215): 2184-2196.
   
  Cejalvo MJ, Legarda M, Abella E, Cabezudo E, Encinas C, García-Feria A, Gironella M, Iñigo B, Martín J, Ribas P, Ruíz MÁ, González Y, Vicuña I, Ramírez Á, Fernández P, de la Rubia J*. Single-agent daratumumab in patients with relapsed and refractory multiple myeloma requiring dialysis: results of a Spanish retrospective, multicentre study. Br J Haematol 2020; 190(5): e289-e292.
   
  Bento L*, Díaz-López A, Barranco G, Martín-Moreno AM, Baile M, Martin A, Sancho JM, García O, Rodríguez M, Sánchez-Pina JM, Novelli S, Salar A, Bastos M, Rodríguez-Salazar MJ, González-de-Villambrosia S, Córdoba R, García-Recio M, Martínez-Serra J, Del Campo R, Luzardo H, García D, Hong A, Abrisqueta P, Sastre-Serra J, Roca P, Rodriguez J, Gutiérrez A*, Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo (GELTAMO). New prognosis score including absolute lymphocyte/monocyte ratio, red blood cell distribution width and beta-2 microglobulin in patients with diffuse large B-cell lymphoma treated with R-CHOP: Spanish Lymphoma Group Experience (GELTAMO). Br J Haematol 2020; 188(6): 888-897.
   
  Khaki AR, Li A, Diamantopoulos LN, Bilen MA, Santos V, Esther J, Morales-Barrera R, Devitt M, Nelson A, Hoimes CJ, Shreck E, Assi H, Gartrell BA, Sankin A, Rodríguez-Vida A, Lythgoe M, Pinato DJ, Drakaki A, Joshi M, Velho PI, Hahn N, Liu S, Buznego LA, Duran I, Moses M, Jain J, Murgic J, Baratam P, Barata P, Tripathi A, Zakharia Y, Galsky MD, Sonpavde G, Yu EY, Shankaran V, Lyman GH, Grivas P*. Impact of performance status on treatment outcomes: A real-world study of advanced urothelial cancer treated with checkpoint inhibitors. Cancer 2020; 126(6): 1208-1216.
   
  Vila-Vidal M*, Pérez-Enríquez C, Principe A, Rocamora R*, Deco G, Tauste A*. Low entropy map of brain oscillatory activity identifies spatially localized events: A new method for automated epilepsy focus prediction. Neuroimage 2020; 208: 116410.
   
  Ashton NJ*, Suarez-Calvet M, Heslegrave A, Hye A, Razquin C, Pastor P, Sanchez-Valle R, Molinuevo JL, Visser PJ, Blennow K, Hodges AK, Zetterberg H. Plasma levels of soluble TREM2 and neurofilament light chain in TREM2 rare variant carriers. Alzheimers Res Ther 2019; 11: 94.
   
  Pérez-Grijalba V, Arbizu J, Romero J, Prieto E, Pesini P*, Sarasa L, Guillen F, Monleón I, San-José I, Martínez-Lage P, Munuera J, Hernández I, Buendía M, Sotolongo-Grau O, Alegret M, Ruiz A, Tárraga L, Boada M, Sarasa M, AB255 Study Group (...,Peña-Casanova J,...). Plasma A?42/40 ratio alone or combined with FDG-PET can accurately predict amyloid-PET positivity: a cross-sectional analysis from the AB255 Study. Alzheimers Res Ther 2019; 11: 96.
   
  Cornely OA, Cisneros JM*, Torre Cisneros J, Rodríguez-Hernández MJ, Tallón Aguilar L, Calbo E, Horcajada JP, Queckenberg C, Zettelmeyer U, Arenz D, Rosso Fernández C M, Jiménez Jorge S, Turner G, Raber S, O'Brien S, Luckey A, COMBACTE-CARE consortium/REJUVENATE Study Group. Pharmacokinetics and Safety of Aztreonam/Avibactam for the Treatment of Complicated Intra-Abdominal Infections in Hospitalized Adults: Results From the REJUVENATE Study. J Antimicrob Chemother 2020; 75(3): 618-627.
   
  Gomez-Andres A, Grau-Sánchez J, Duarte E, Rodriguez-Fornells A*, Tajadura-Jiménez A*. Enriching footsteps sounds in gait rehabilitation in chronic stroke patients: a pilot study. Ann N Y Acad Sci 2020; 1467(1): 48-59.
   
  Rodrigo T*, García-García JM, Caminero JA, Ruiz-Manzano J, Anibarro L, García-Clemente MM, Gullón JA, Jiménez-Fuentes MÁ, Medina JF, Mir I, Penas A, Sánchez F, Souza-Galvão ML, Caylà JA, Grupo de Trabajo del Programa Integrado de Investigación en Tuberculosis (PII-TB). Evaluación del Programa Integrado de Investigación en Tuberculosis promovido por la sociedad española de Neumología y Cirugía Torácica tras 11 años de funcionamiento. Arch Bronconeumol 2020; 56(8): 483-492.
   
  Baró F*, Calderón-Argelich A, Langemeyer J, Connolly JJT. Under one canopy? Assessing the distributional environmental justice implications of street tree benefits in Barcelona. Environ Sci Policy 2019; 102: 54-64.
   
  Lopez-Castillo D, Curto-Barredo L, Sánchez J, Pujol RM. Multiple Eruptive Pyogenic Granulomas on the Proximal Nail Folds Following Cast Immobilization: A Case Report with Nail Unit Ultrasound Findings. Acta Derm-Venereol 2020; 100(6): adv00071.
   
  Marti M, Ferrer M, Alonso J, Garin O, Pont A, Flynn C, German D*. Association of Enacted Stigma with Depressive Symptoms Among Gay and Bisexual Men Who Have Sex with Men: Baltimore, 2011 and 2014. LGTB Health 2020; 7(1): 47-59.
   
  Palacios J*, de la Hoya M, Bellosillo B, de Juan I, Matías Guiu X, Lázaro C, Palanca S, Osorio A, Rojo F, Rosa-Rosa JM, Cigudosa JC. Mutational Screening of BRCA1/2 Genes as a Predictive Factor for Therapeutic Response in Epithelial Ovarian Cancer: A Consensus Guide from the Spanish Society of Pathology (SEAP-IAP) and the Spanish Society of Human Genetics (AEGH). Virchows Arch 2020; 476(2): 195-207.
   
  Muchnik SK, Lorente-Galdos B, Santpere G*, Sestan N*. Modeling the Evolution of Human Brain Development Using Organoids. Cell 2019; 179(6): 1250-1253.
   
  Gelabert E, Gutierrez-Zotes A, Navinés R, Labad J, Puyané M, Donadon MF, Guillamat R, Mayoral F, Jover M, Canellas F, Gratacós M, Guitart M, Gornemann I, Roca M, Costas J, Ivorra JL, Subirà S, de Diego Y, Osorio FL, Garcia-Esteve L, Sanjuan J, Vilella E, Martin-Santos R*. The role of personality dimensions, depressive symptoms and other psychosocial variables in predicting postpartum suicidal ideation: a cohort study. Arch Womens Ment Health 2020; 23(4): 585-593.
   
  Sanchis-Alfonso V*, Ginovart G, Alastruey-López D, Montesinos-Berry E, Monllau JC, Alberich-Bayarri A, Pérez MA. Evaluation of Patellar Contact Pressure Changes after Static versus Dynamic Medial Patellofemoral Ligament Reconstructions Using a Finite Element Model. J Clin Med 2019; 8(12): 2093.
   
  Peña-Casanova J, Vinaixa L, Diéguez-Vide F, Gramunt-Fombuena N, Soler-Campillo A. Evaluación de las afasias: consideraciones dialectales y culturales en neurología. Neurología (Barc) 2020: (en Premsa).
   
   
  Iung B*, Delgado V, Rosenhek R, Price S, Prendergast B, Wendler O, De Bonis M, Tribouilloy C, Evangelista A, Bogachev-Prokophiev A, Apor A, Ince H, Laroche C, Popescu BA, Piérard L, Haude M, Hindricks G, Ruschitzka F, Windecker S, Bax JJ, Maggioni A, Vahanian A, EORP VHD II Investigators (...,Cladellas M,...). Contemporary Presentation and Management of Valvular Heart Disease: The EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease II Survey. Circulation 2020; 140(14): 1156-1169.
   
  Gutierrez A*, Bento L, Diaz-Lopez A, Barranco G, Garcia-Recio M, Lopez-Guillermo A, Dlouhy I, Rovira J, Rodriguez M, Sanchez JM, Baile M, Martin A, Novelli S, Sancho JM, García O, Salar A, Bastos M, Rodriguez-Salazar MJ, Fernández R, de la Cruz F, Queizan JA, González-de-Villambrosia S, Cordoba R, López A, Luzardo H, García D, Sastre-Serra J, Garcia JF, Montalban C, Cabanillas F, Rodriguez J*. Evaluation of The MD Anderson Tumor Score for Diffuse Large B-cell Lymphoma in the Rituximab Era. Eur J Haematol 2020; 104(5): 400-408.
   
  Recalde M, Manzano-Salgado CB, Díaz Y, Puente D, Garcia-Gil MDM, Marcos-Gragera R, Ribes-Puig J, Galceran J, Posso Rivera M, Macià F, Duarte-Salles T*. Validation Of Cancer Diagnoses In Electronic Health Records: Results From The Information System For Research In Primary Care (SIDIAP) In Northeast Spain. Clin Epidemiol 2019; 11: 1015-1024.
   
  Sánchez-Fructuoso A, Ruiz JC*, Franco A, Diekmann F, Redondo D, Calviño J, Serra N, Aladrén MJ, Cigarrán S, Manonelles A, Ramos A, Gómez G, González-Posada JM, Andrés A, Beneyto I, Muñiz AL, Perelló M, Lauzurica R. Effectiveness and safety of the conversion to MeltDose® extended-release tacrolimus from other formulations of tacrolimus in stable kidney transplant patients: a retrospective study. Clin Transplant 2020: (en Premsa).
   
  Gamba C*, Serrano-Chinchilla P, Ares-Vidal J, Solano A, González-Lucena G, Ginés A. Proximal Medial Gastrocnemius Release Versus Open Plantar Fasciotomy for the Surgical Treatment in Recalcitrant Plantar Fasciitis. Foot & Ankle Int 2020; 41(3): 267-274.
   
  Dolengevich-Segal H*, Gonzalez-Baeza A, Valencia J, Valencia-Ortega E, Cabello A, Tellez-Molina MJ, Perez-Elias MJ, Serrano R, Perez-Latorre L, Martin-Carbonero L, Arponen S, Sanz-Moreno J, de la Fuente S, Bisbal O, Santos I, Casado JL, Troya J, Cervero-Jimenez M, Nistal S, Cuevas G, Correas-Lauffer J, Torrens M, Ryan P, U-SEX GESIDA 9416 Study. Drug-related and Psychopathological Symptoms in HIV-positive Men Who Have Sex With Men Who Inject Drugs During Sex (Slamsex): Data From the U-SEX GESIDA 9416 Study. PLoS ONE 2019; 4(12): e0220272.
   
  López-Ruiz M*, Losilla JM, Monfort J, Portell M, Gutiérrez T, Poca V, Garcia-Fructuoso F, Llorente-Onaindia J, Garcia-Fontanals A, Deus J. Central sensitization in knee osteoarthritis and fibromyalgia: Beyond depression and anxiety. PLoS ONE 2019; 14(12): e0225836.
   
  Rodríguez-Jiménez P*, Jimenez YD, Reolid A, Sanmartín-Jiménez O, Garces JR, Rodríguez-Prieto MA, Medrano RM, Vilarrasa E, de Eusebio E, Redondo P, Ciudad-Blanco C, Morales-Gordillo V, Toll A, Artola JL, Pacheco ML, Allende Markixana I, Fernandez RS, Arroyo A, Vázquez-Veiga H, Florez-Menéndez A, De la Cueva-Dobao P, Botella-Estrada R, Garcia-Bracamonte B, Carnero-González L, Ruiz-Salas V, Sánchez-Sambucety P, López-Estebaranz JL, Gil P, Barchino L, Arenal MM, Ocerin-Guerra I, Hueso L, Seoane-Pose MJ, Gonzalez-Sixto B, Cano-Martinez N, Escutia-Muñoz B, Ortiz-Romero P, García-Doval I, Descalzo M.A, REGESMOHS (Registro Español de Cirugía de Mohs). State of the art of Mohs surgery for rare cutaneous tumors in the Spanish Registry of Mohs Surgery (REGESMOHS). Int J Dermatol 2020; 59(3): 321-325.
   
  Pombas B, Rodríguez-García E, Sánchez J, Radosevic A, Gimeno J, Busto M, Barrios C, Sans-Atxer L, Pascual J, Soler MJ*. Risk Factors Associated with Major Complications after Ultrasound-Guided Percutaneous Renal Biopsy of Native Kidneys. Kidney Blood Press R 2020; 45(1): 122-130.
   
  Puig I, Sanabria E, Feu F, Couto I, Blanco M, Alonso P, Gisbert JP, McNicholl AG, Seoane A, Bory F, Polo F, Orivé V, Ponce J, Borda F, Hervás A, Pérez-Aisa Á, Rivera R, Quintero E, Nicolás-Pérez D, Bujanda L, Rodrigo L, Calvet X*, Spanish Gastroenterological Association Gastroduodenal Diseases Study Group. Heterogeneidad en el tratamiento clínico del linfoma gástrico de tejido linfoide asociado a mucosas de bajo grado. Una auditoría de 198 pacientes en España. Gastroenterol Hepatol 2020; 43(2): 79-86.
   
  Huerga H, Traveset L, Argilaguet J, Angulo A, Nistal-Villán E, Jaiswal R, Escalante CR, Gekas C, Meyerhans A, Aramburu J, López-Rodríguez C*. The transcription factor NFAT5 limits infection-induced type I interferon responses. J Exp Med 2020; 217(3): e20190449.
   
  Moura SL, García-Martín C, Martí M, Pividori MI*. Electrochemical immunosensing of nanovesicles as biomarkers for breast cancer. Biosens Bioelectron 2020; 150: 111882.
   
  Marchetti M, Ghirardi A, Masciulli A, Carobbio A, Palandri F, Vianelli N, Rossi E, Betti S, Di Veroli A, Iurlo A, Cattaneo D, Finazzi G, Bonifacio M, Scaffidi L, Patriarca A, Rumi E, Casetti IC, Stephenson C, Guglielmelli P, Elli EM, Palova M, Rapezzi D, Erez D, Gomez M, Wille K, Perez-Encinas M, Lunghi F, Angona A, Fox ML, Beggiato E, Benevolo G, Carli G, Cacciola R, McMullin MF, Tieghi A, Recasens V, Isfort S, Pane F, De Stefano V, Griesshammer M, Alvarez-Larran A, Vannucchi AM, Rambaldi A, Barbui T*. Second cancers in MPN: survival analysis from an international study. Am J Hematol 2020; 95(3): 295-301.
   
  Newland AC*, Sánchez-González B, Rejto L, Egyed M, Romanyuk N, Godar M, Verschueren K, Gandini D, Ulrichts P, Beauchamp J, Dreier T, Ward ES, Michel M, Liebman HA, de Haard H, Leupin N, Kuter DJ. Phase 2 study of efgartigimod, a novel FcRn antagonist, in adult patients with primary immune thrombocytopenia. Am J Hematol 2020; 95(2): 178-187.
   
  Albero-González R*, Munné J, Pijuan L, Simón M, Gimeno J, Mojal S, Salido M, Clavé S, Juanpere N, Dalmases A, Comerma L, Vazquez I, Sánchez-Font A, Taus A, Hernández-Llodrà S, Lloveras B, Lloreta J. Complementary value of electron microscopy and immunohistochemistry in the diagnosis of non-small cell lung cancer: A potential role for electron microscopy in the era of targeted therapy. Ultrastruct Pathol 2019; 43(6): 237-247.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]).