INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 583
09/11/2018
Projectes
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és finançar la generació de noves oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, podran concretar-se en projectes sòlids d'investigació.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és donar suport a grups emergents per consolidar les seves línies de recerca mitjançant la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació translacional que es realitzin en la seva totalitat a Espanya.
Es consideren grups emergents fins a 5 anys després d'haver iniciat una línia d'investigació independent acreditat pel seu lideratge, producció científica i / o projectes finançats. El període de 5 anys es comptabilitzarà fins al moment d'adjudicació del projecte (juny 2019).
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació translacional, que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal i que es realitzin en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes estratègics per a l'AECC i els pacients.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer des de la investigació translacional a la pràctica clínica desenvolupades per grups coordinats multidisciplinaris.
L'AECC ofereix finançament a grups coordinats estables de recerca translacional, mitjançant la formalització d'un conveni amb els hospitals o centres on es vagin a dur a terme les investigacions.
 
Termini exhaurit
FUNDACIO LA CAIXA
La Fundació Bancària ”la Caixa” obre la segona edició de la convocatòria oberta per projectes de recerca en biomedicina i salut que té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.
Es prioritzaran els projectes en les àrees temàtiques següents:
 • Neurociències
 • Oncologia
 • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
 • Malalties infeccioses
 • Tecnologies facilitadores en les àrees temàtiques anteriors
 •  
  Termini exhaurit
  DEMENTIA CONSORTIUM
  Novel dementia targets and target validation work conducted by academics will be partnered with the drug discovery expertise of the Dementia Consortium. We provide full funding for projects along with access to expert in vitro biology knowledge, high-throughput screening, chemical and fragment libraries, medicinal chemistry and antibody engineering teams. Grant holders have regular project review meetings with members of the Dementia Consortium to help progress successful projects from early research findings through to target validation and drug discovery. Promising targets are moved towards the clinic through the successful licence of these projects to industrial partners with the ultimate aim of bringing benefit to patients.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clinics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACION GEICAM
  La present convocatòria està dirigida a investigadors oncòlegs i altres professionals de les Ciències de la Salut relacionats amb el càncer de mama, per a que durant un període de dos anys puguin desenvolupar un projecte d'investigació clínica sobre aquesta patologia en hospitals (segons els requisits abans esmentats) adscrits a GEICAM localitzats a tot el territori nacional.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  Albert Renold Travel Fellowships enable scientists and clinicians to travel and stay at other institutions in order to learn specific techniques or clinical skills required for the advancement of their diabetes research project and not available at their home institution.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  AEESME - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
  El projecte ha d'estar basat en el camp o àrea de les cures infermeres en salut mental.
   
  Termini exhaurit
  Fundación Ángel Muriel
  Fomentar l'interès investigador en el col·lectiu mèdic i estimular el desenvolupament de treballs en l'àmbit oncològic.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  Concessió d'ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia, per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, en un centre espanyol, per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de recerca.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat és la concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics en la seva etapa de residents o en els seus primers anys d'especialitat per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, per promoure la vocació investigadora entre els clínics júnior i contribuir així al foment de la investigació en l'entorn clínic.
  L'ajut concedit podrà ser destinat a la realització de la tesi doctoral o per cobrir un primer període postdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  Concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics per al desenvolupament d'un projecte d'investigació en càncer, i consolidar la recerca en especialistes mèdics, contribuint així al foment de la recerca en l'entorn clínic.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  30 beques de doctorat per a joves investigadors de qualsevol nacionalitat per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol disciplina i en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.
  La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.
  Els becaris s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre setembre i novembre de 2019. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2020.
   
  Termini exhaurit
  CNIO - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
  S'ofereix a doctors de qualsevol nacionalitat l'oportunitat de realitzar una estada postdoctoral en el CNIO. En aquesta tercera convocatòria, s'ofereixen tres contractes postdoctorals.
   
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Donar l'oportunitat als investigadors dels Instituts d'Investigació Sanitària (IIS), CIBER i RETICS de realitzar un estudi pilot de proteòmica que permeti obtenir resultats preliminars que serveixin de base per a futurs projectes de major envergadura.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és finançar la generació de noves oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, podran concretar-se en projectes sòlids d'investigació.
   
  Termini exhaurit
  GILEAD SCIENCES S.L.U.
  Considerant que la generació de coneixement científic a l'àmbit de les ciències de la salut, la seva difusió i aplicació a l'activitat assistencial constitueix un element clau per aconseguir el progrés i la millora de les condicions de vida dels ciutadans, GILEAD SCIENCES desenvolupa activament una política de promoció i suport a la realització de programes educatius dirigits a la formació de professionals sanitaris en les àrees terapèutiques en què està present la Companyia.
  Per a això i mitjançant la concessió d'aportacions dineràries de caràcter no reemborsable destinades a la seva execució, GILEAD SCIENCES pretén impulsar la realització de programes o activitats que redunden en la formació del professional sanitari en considerar que la formació contínua i la inversió en educació resulten beneficioses per als pacients, per a la comunitat mèdica i per a la societat, en general.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
   
  Termini exhaurit
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
  Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clinics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  The European Association for the Study of the Liver is a major European Association with international influence dedicated to the liver and liver disease. EASL has over 4,000 members from all over the world and provides an annual platform, The International Liver Congress™, for 11,000 liver experts to meet and discuss latest scientific research.

  The purpose of this fellowship is to encourage biomedical research in the field of paediatric and adult genetic cholestatic diseases sharing mutual disease-causing mechanisms.
   
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  Els ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.
  Les àrees objecte d'aquesta convocatòria són la Biomedicina, l'Ecologia i Biologia de la Conservació, l'Economia i Societat Digital, les Humanitats Digitals i el Big Data.
  A l'àrea de Biomedicina, les ajudes aniran destinades a projectes d'investigació altament innovadors en les dues àrees transversals següents: Metabolisme i Malaltia imatge molecular
  A l'àrea d'Ecologia i Biologia de la Conservació, les ajudes s'adrecen a projectes de recerca amb un focus explícit en actuacions de conservació d'hàbitats i / o espècies amenaçades a Espanya, preferentment en col·laboració amb organitzacions conservacionistes i / o agències públiques.
  A l'àrea d'Economia i Societat Digital, les ajudes es destinaran a projectes d'investigació orientats al coneixement de la societat digital des de la perspectiva de l'economia, la sociologia, la psicologia social i les ciències de l'educació.
  A l'àrea d'Humanitats Digitals, els projectes de recerca haurien d'estar orientats a l'ús innovador de les tecnologies de la informació i de tècniques estadístiques avançades per al tractament d'objectes propis de les humanitats, l'abordatge dels nous objectes digitals, així com l'anàlisi dels gamma de projectors Internet en el pla de la cultura.
  A l'àrea de Big Data, les ajudes aniran destinades a projectes de recerca bàsica o aplicada per a l'anàlisi de big and complex data, incloent tècniques i algoritmes de machine learning, classificació and regression trees, linear models for wide data, random forest and boosting , support vector machines, nucli methods i pattern recognition o data visualization.
   
   
   
  Termini exhaurit
  SEEP - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA
  Desenvolupar a Espanya durant l'any 2019 un projecte de recerca en Epilèpsia que generi un valor afegit per als pacients que viuen amb aquesta malaltia.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD
  Aquesta beca buscarà premiar el sol·licitant que vulgui desenvolupar en la seva organització sanitària una idea de projecte innovador que millori la gestió.
  Aquesta millora de gestió podrà ser tant de recursos humans, materials, medicaments, protocols o qualsevol altre àmbit; i per organització s'entendran centres d'atenció primària, hospitals o altres complexos assistencials sanitaris, tant públics com privats.
  L'execució del projecte innovador, podrà fer-se tant de manera individualitzada com col·lectiva, en un mateix servei o comptant amb la col·laboració de diversos serveis dins o fora de la pròpia organització.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN LUCHA CONTRA LA CEGUERA (FUNDALUCE)
  L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar les activitats de recerca de qualitat en entitats públiques i privades sense finalitat de lucre, en les àrees de recerca de possibles estratègies terapèutiques concretes en el camp de les Distròfies Hereditàries de la Retina.
  Es pretén estimular la presentació de projectes coordinats en què participen dos o més grups de recerca, pertanyents a diferents institucions, que col·laborin tant en els mitjans i infraestructures com en els fins.
  Es valorarà positivament la constitució de grups de recerca amplis, sempre en coherència amb els objectius del projecte.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) was created by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) to provide funding initiatives in all areas of diabetes research. The aims of EFSD are to encourage and support research in the field of diabetes, to rapidly diffuse acquired knowledge and to facilitate its application.

  Merck & Co., Inc is a global, research-driven pharmaceutical company. Merck discovers, develops, manufactures and markets a broad range of innovative products to improve human and animal health, directly and through its joint ventures. Merck Sharpe & Dohme, or MSD, is the name Merck uses for conducting its business in all other countries outside the United States and Canada.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  COST (COOPERACIÓ EUROPEA EN L'ÀMBIT DE LA RECERCA CIENTIFICA I TÈCNICA)
  COST actions are a Pan-European networking instrument that allows researchers, engineers or scholars from COST Member Countries and Cooperating State to develop jointly their ideas and new initiatives in a field or topic of common interest.
  COST supports the following networking tools: Meetings, Conferences, Workshops, Short-term scientific exchanges, Training schools and Dissemination Activities. COST does not support research
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
  The International Agency for Research on Cancer (IARC) is the specialized cancer research Agency of the World Health Organization (WHO). Situated in Lyon, France, IARC has both epidemiology and laboratory Groups, allowing it to fulfil its mission: to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, to elucidate the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA
  La Societat Espanyola de Neurologia convoca cada any els Premis SEN, que suposen el reconeixement a persones i entitats que han realitzat activitats de promoció de la Neurologia en l'àmbit científic o social.
   
  Termini exhaurit
  FUNCAS
  Tenen com a objectiu reconèixer el treball doctoral excel·lent i rigorós. Amb aquest propòsit, es convoca, en la seva categoria de Ciències de la Salut.
   
  Termini exhaurit
  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
  A fi de promoure i reconèixer la contribució dels joves investigadors espanyols al desenvolupament científic de la recerca oncològica.
   
  Termini exhaurit
  THE GRUBER FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  THE GRUBER FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  PAUL MARTINI FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
  Aquests treballs haurien de versar sobre el dolor, tant en l'àmbit epidemiològic, com experimental, farmacològic o clínic.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  Concessió d'ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia, per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, en un centre espanyol, per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de recerca.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat és la concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics en la seva etapa de residents o en els seus primers anys d'especialitat per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, per promoure la vocació investigadora entre els clínics júnior i contribuir així al foment de la investigació en l'entorn clínic.
  L'ajut concedit podrà ser destinat a la realització de la tesi doctoral o per cobrir un primer període postdoctoral.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  Concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics per al desenvolupament d'un projecte d'investigació en càncer, i consolidar la recerca en especialistes mèdics, contribuint així al foment de la recerca en l'entorn clínic.
   
  Termini exhaurit
  CNIO - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
  S'ofereix a doctors de qualsevol nacionalitat l'oportunitat de realitzar una estada postdoctoral en el CNIO. En aquesta tercera convocatòria, s'ofereixen tres contractes postdoctorals.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  Es becarà un investigador espanyol excel·lent per a dur a terme la seva investigació a la Icahn School of Medicine de Mount Sinai sobre promoció de la salut i hàbits de vida saludables relacionats amb les malalties cardiovasculars, sota responsabilitat directa del Dr. Valentí Fuster, Physician-in-Chief at The Mount Sinai Medical Hospital i Director of Mount Sinai Heart. L’investigador postdoctoral es beneficiarà de l’experiència de professionals de primer nivell i de l’atmosfera multidisciplinària de la Icahn School of Medicine de Mount Sinai.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL VIROLOGY
  The European Society for Clinical Virology (ESCV) is the successor of the European Group for Rapid Viral Diagnosis (EGRVD) and the European Association against viral diseases (ESAVD). The ESCV is open to anyone interested in viruses as causes of disease in humans and animals, either as a (general) physician, pediatrician, veterinarian, infectious diseases specialist, (clinical) virologist or microbiologists, pure or applied, or just out of curiosity.
   
  Termini exhaurit
  ESPID - EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES
  The goal of the fellowship award is to stimulate basic or clinical research that utilizes advanced techniques and methods to improve the health of children by prevention or management of infectious diseases.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
  The European Society of Cardiology (ESC) represents over 85 000 cardiology professionals, principally from across Europe and the Mediterranean basin, but also from the rest of the world.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  The European Association for the Study of the Liver is a major European Association with international influence dedicated to the liver and liver disease. EASL has over 4,000 members from all over the world and provides an annual platform, The International Liver Congress™, for 11,000 liver experts to meet and discuss latest scientific research.

  This competitive PhD student Research Fellowship programme is directed at young graduates who want to achieve a PhD degree in the field of basic, translational or clinical Hepatology. The programme is open to Europeans and Non-Europeans who wish to conduct a PhD thesis at a European center. Applicants must hold a M.Sc. or M.D. or equivalent degree of eligibility to access a PhD studentship or be expected to receive this within the next 6 months.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  The European Association for the Study of the Liver is a major European Association with international influence dedicated to the liver and liver disease. EASL has over 4,000 members from all over the world and provides an annual platform, The International Liver Congress™, for 11,000 liver experts to meet and discuss latest scientific research.

  The program is open to Europeans and non-Europeans who wish to conduct post-graduate research at a European center. Applicants must hold a PhD and /or a MD degree and have no more than two years of postgraduate research experience.
   
   
  Termini exhaurit
  ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
  The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is Europe’s and the world’s largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of Multiple Sclerosis (MS). ECTRIMS is an independent representative European-wide organisation whose mission is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.
   
  Termini exhaurit
  SEEP - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA
  L'objectiu és subvencionar al becari, no al projecte. El centre en el qual es desenvolupi el projecte podrà o no ser el mateix en què es va realitzar la residència, però haurà d'estar dins del territori espanyol.
  El becari estarà sota la responsabilitat d'un tutor que supervisarà la formació en epileptologia i l'activitat científica, alhora que es corresponsabilitzarà del compliment dels requisits de la convocatòria.
   
  Termini exhaurit
  AVHF - ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  AVHF - ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION
   
   
   
   
  Articles
   
  Deza G, Notario J, López-Ferrer A, Vilarrasa E, Ferran M, Del Alcázar E, Carrascosa JM, Corral M, Salleras M, Ribera M, Puig L, Pujol RM, Vidal D, Gallardo F*. Initial results of ixekizumab efficacy and safety in real-world plaque psoriasis patients: A multicenter retrospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019; 33(3): 553-559.
   
  Barrios C, Zierer J*, Würtz P, Haller T, Metspalu A, Gieger C, Thorand B, Meisinger C, Waldenberger M, Raitakari O, Lehtimäki T, Otero S, Rodríguez-García E, Pedro-Botet J, Kähönen M, Ala-Korpela M, Kastenmüller G, Spector TD, Pascual J, Menni C*. Circulating metabolic biomarkers of renal function in diabetic and non-diabetic populations. Sci Rep 2018; 8(1): 15249.
   
  Piñero J, Gonzalez-Perez A, Guney E, Aguirre-Plans J, Sanz F, Oliva B, Furlong LI*. Network, Transcriptomic and Genomic Features Differentiate Genes Relevant for Drug Response. Front Genet 2018; 9: 412 (Acceptat).
   
   
  Montes-Torres A*, Aparicio G, Rivera R, Vilarrasa E, Marcellán M, Notario J, Soria C, Belinchón I, de la Cueva P, Ferran M, Carrascosa JM, Gómez FJ, Salgado L, Velasco M, Descalzo M.A, García-Doval I, Daudén E, BIOBADADERM Study Group and Psoriasis Group of the AEDV. Safety and effectiveness of conventional systemic therapy and biological drugs in patients with moderate to severe psoriasis and HIV infection: a retrospective multicenter study. J Dermatol Treat 2019; 30(5): 461-465.
   
  Razquin C, Toledo E, Clish CB, Ruiz Canela M, Dennis C, Corella D, Papandreou C, Ros E, Estruch Riba R, Guasch-Ferré M, Gómez Gracia E, Fitó Colomer M, Yu E, Lapetra J, Wang DD, Romaguera D, Liang L, Alonso-Gómez A, Deik A, Bulló M, Serra Majem L, Salas Salvadó J, Hu FB, Martínez-González MA*. Plasma Lipidomic Profiling and Risk of Type 2 Diabetes in the PREDIMED Trial. Diabetes Care 2018; 41(12): 2617-2624.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]).