INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 640
03/01/2020
Projectes
02/07/2020
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
L'objecte de la present actuació és finançar la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut prèviament a convocatòries transnacionals en què participa l'ISCIII, relacionades en l'Annex 2 de la convocatòria, sempre que hagin estat prioritzades en l'avaluació duta a terme pel programa europeu corresponent.
Amb aquesta actuació es pretén finançar la contribució d'equips d'investigació espanyols en projectes transnacionals de recerca que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal que assoleixin la mida per adquirir la massa crítica necessària; fomentar la participació d’investigadors principals amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

- Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 10% dels projectes que es financin hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.

- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contexts de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

- Incentivar la participació de personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS com a investigador principal de projectes, d'acord amb el que estableixen els contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut. Almenys el 20% dels projectes que es financin hauran d'estar dirigits per personal assistencial del SNS.

- Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.

- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ESFRI Landmarks (EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal que assoleixin la mida per adquirir la massa crítica necessària; fomentar la participació d’investigadors principals amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

- Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 10% dels projectes que es financin hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.

- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contexts de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

- Incentivar la participació de personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS com a investigador principal de projectes, d'acord amb el que estableixen els contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut. Almenys el 20% dels projectes que es financin hauran d'estar dirigits per personal assistencial del SNS.

- Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.

- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ESFRI Landmarks (EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.
 
Termini intern exhaurit
FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL
El projecte de recerca haurà de versar sobre un tema lliure relacionat amb la leucèmia infantil, valorant-se especialment els projectes translacionals amb clara aplicabilitat per als nens que pateixen aquesta malaltia.
Es concedirà un projecte de recerca sobre leucèmia infantil, que es desenvoluparà sota la supervisió d'un investigador principal (IP) a una institució espanyola.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
100,000 for basic and/or clinical research projects in all fields of diabetes research.
 
12/03/2020
HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAMME
HFSP Research Grants support innovative basic research into fundamental biological problems with emphasis placed on novel and interdisciplinary approaches that involve scientific exchanges across national and disciplinary boundaries.
 
Termini exhaurit
Kenneth Rainin Foundation
The Rainin Foundation supports high-risk research in novel, untested ideas in the field of Inflammatory Bowel Disease (IBD).
 
08/03/2020
LADY TATA MEMORIAL TRUST
One year awards in the field of leukaemia. Priority will be given to those intending to move to other centres with a view to establishing scientific collaboration between laboratories
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA
La Fundació Associació Espanyola de Coloproctologia (FAECP) dóna suport a la investigació clínica i té entre els seus objectius prioritaris aportar tot el suport possible a la investigació independent per part dels seus socis i el foment del seu desenvolupament per a la generació i difusió del coneixement científic en el camp de la Coloproctologia.
Es convoquen 4 BEQUES DE RECERCA per a la realització de treballs a Espanya.
 
Termini exhaurit
SED-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
L'objecte d'aquest ajut és promoure la investigació en Educació Terapèutica en Diabetis i hauran de destinar-lo obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la investigació.
 
Altres
Termini exhaurit
EFIS - EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES
Funding for the establishment of EFIS-IL Study Groups on specific areas of immunology-related research.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
 
Termini exhaurit
GEICO - Grupo Español De Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO)
L'objectiu de la beca és completar la formació d'oncòlegs joves, mitjançant una estada en un centre de reconegut prestigi en aquest terreny, perquè una vegada conclosa, puguin incorporar els coneixements adquirits a la pràctica personal, al centre on treballi i al Grup GEICO.
 
Premis
Termini exhaurit
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
This Award is offered to researchers in recognition of research projects conducted in Cystic Fibrosis (CF) Science and Medicine. The Award is exclusively reserved to scientists and clinicians and must be used to further investigate the area of CF.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
Funding for researchers who are pursuing an active research project in the Non-Tuberculous Mycobacteria Science and Medicine (NTM) lung disease field. The Award must be used to further investigate the area NTM.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
Award for researchers who have made outstanding clinical or scientific/research contribution in the field of IPF and who is pursuing an active research project in the same field (including basic science, pathophysiology, epidemiology, prevention, clinical practice, diagnosis, treatment, or rehabilitation).
 
Termini exhaurit
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
Award for researchers who have made outstanding clinical or scientific/research contribution in the field of COPD and who is pursuing an active research project in the same field (including basic science, pathophysiology, epidemiology, prevention, clinical practice, diagnosis, treatment, or rehabilitation).
 
Termini exhaurit
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
Award for researchers who have made outstanding clinical or scientific/research contribution in the field of asthma and who is pursuing an active research project in the same field (including basic science, pathophysiology, epidemiology, prevention, clinical practice, diagnosis, treatment, or rehabilitation).
 
23/06/2020
FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
Els Premis Fronteres del Coneixement distingeixen avenços fonamentals, disciplinaris o interdisciplinaris, en un ampli domini de el mapa del coneixement de segle XXI. Les àrees objecte d'aquesta família de guardons són les següents:
 • Ciències bàsiques (física, química i matemàtiques)
 • Biologia i Biomedicina
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Ecologia i biologia de la conservació
 • Canvi climàtic
 • Economia, finances i gestió d'empreses
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Música i òpera
 •  
  25/05/2020
  B.I.F. - BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
  This prestigious award honours outstanding research on biologically active molecules and systems in the fields of chemistry, biochemistry, and physiology as well as on their clinical importance.
   
  Termini exhaurit
  SED-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
   
  Termini exhaurit
  SED-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de personal facultatiu amb experiència en investigació en ciències i tecnologies de la salut, als centres assistencials públics que formen part dels IIS.
  Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població a través d'activitats de transferència.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació, en centres amb activitat clínic assistencial, de doctors acabats de titular en el camp de les ciències i tecnologies de la salut, per perfeccionar la seva formació.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de professionals, exclusivament en les entitats sanitàries de titularitat pública, amb activitat clínic assistencial, que hagin superat la FSE, per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la col·laboració público-privada mitjançant el desenvolupament de part dels programes formatius en centres de treball d'entitats empresarials que complementin les activitats del programa de doctorat en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
  Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1975 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  Podran ser beneficiaris de la modalitat Contractes PFIS els centres en què desenvolupin la seva activitat els investigadors que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2019 de l'AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut. En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà presentar un candidat per al projecte.
 •  
  Termini exhaurit
  DAAD - DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
  One-year grants for graduates, doctoral candidates and PhD students to carry out research and continue their education in Germany.
   
  Termini exhaurit
  MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
  Concessió d'ajuts per a la realització d'estudis de Màster en Universitats i altres institucions d'educació superior acreditades per impartir aquests estudis als Estats Units. Aquesta convocatòria proposa crear les condicions i facilitar els mitjans per impulsar la realització de programes de Màster en les esmentades institucions per persones en possessió d'un títol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalent en el marc de el programa d'ajudes MICIU-Fulbright.
   
  Termini exhaurit
  UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
  Els projectes d'investigació que optin a aquesta convocatòria s'han de centrar en qualsevol aspecte de la prestació de serveis sociosanitaris i de salut mental i la cura de pacients crònics complexos amb importants necessitats socials.
   
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  EuroNanoMed (ENM) is an ERA-NET on Nanomedicine with the goal of creating and funding collaborative research and innovation projects that can convert research in nanotechnology into practical gains in medicine.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
  Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
  Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació traslacional, que es desenvolupin sota la supervisió d'un investigador principal i que es realitzin en la seva totalitat a Espanya i han de ser projectes estratègics per a l'AECC i els pacients.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és donar suport a grups emergents per consolidar les seves línies de recerca mitjançant la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació científica AECC a projectes de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació translacional que es realitzin en la seva totalitat a Espanya.
  Es consideren grups emergents fins a 5 anys després d'haver iniciat una línia d'investigació independent acreditat per la seva producció científica i / o projectes finançats. El període de 5 anys es comptabilitzarà fins al moment de publicació de la convocatòria.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. This action is open to researchers of any nationality who intend to conduct their research activity in any Member State or Associated Country. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The Justice Programme, which aims at contributing to the further development of a European area of justice, funds projects relating to drugs, in particular on policy coordination, judicial cooperation on drug-related issues, and new psychoactive substances.
   
  Termini exhaurit
  LABORATORIOS GRIFOLS S.A.
  The SPIN program is particularly interested in innovative ideas in the field of immunoglobulin research in neurology as well as novel immunoglobulin therapies for neurological conditions.

  The SPIN Award aims to:
 • Develop novel concepts in immunoglobulin research in neurology
 • Encourage discovery of beneficial immunoglobulin applications in neurological disorders
 • Promote research of novel therapeutic options for patients with neurological conditions

  Proposals may include, but are not limited to:
 • Efficacy
 • Mechanism of action
 • Safety and tolerability
 • Quality of life
 • Pharmacoeconomics

 •  
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  100,000 for basic and/or clinical research projects in all fields of diabetes research.
   
  Termini exhaurit
  SED-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
  L'objecte d'aquest ajut és promoure la investigació en Educació Terapèutica en Diabetis i hauran de destinar-lo obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la investigació.
   
  Termini exhaurit
  LEUKEMIA RESEARCH FOUNDATION
  Funds for New Investigator projects that focus on leukemia, lymphoma, multiple myeloma, and MDS.
   
  Termini exhaurit
  SED - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
  L'objecte d'aquest ajut és promoure la recerca clínica i bàsica en Diabetis i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència de laboratori o servei a les necessitats del projecte.
   
  Termini exhaurit
  ADAMED LABORATORIOS, S.L.U.
  Aquest programa busca possibilitar que investigadors que estiguen treballant o vagen a treballar en projectes d'investigació relacionats amb el càncer de mama puguen obtindre finançament per a facilitar la consecució de tals projectes. El premiat haurà d'estar present en la cerimònia de lliurament de la beca.
   
  Termini exhaurit
  JDRF - JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION
  JDRF is the world’s leading non-profit organization with the mission to cure type 1 diabetes (T1D).
   
  Termini exhaurit
  DEMENTIA CONSORTIUM
  Novel dementia targets and target validation work conducted by academics will be partnered with the drug discovery expertise of the Dementia Consortium. We provide full funding for projects along with access to expert in vitro biology knowledge, high-throughput screening, chemical and fragment libraries, medicinal chemistry and antibody engineering teams. Grant holders have regular project review meetings with members of the Dementia Consortium to help progress successful projects from early research findings through to target validation and drug discovery. Promising targets are moved towards the clinic through the successful licence of these projects to industrial partners with the ultimate aim of bringing benefit to patients.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA
  Amb aquesta convocatòria la SEIMC vol facilitar la investigació traslacional de qualitat en Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, proporcionant als socis el finançament necessari per a això. La convocatòria té com a objectius principals:
  - Seleccionar projectes que suposin un impacte elevat en la millora de la salut i que tinguin capacitat per modificar la pràctica estàndard.
  - Donar suport l'accés dels nostres socis joves a la categoria d'Investigador Principal, facilitant-los la consecució posterior d'altres fonts de finançament competitiu. Amb aquest objectiu es pretén específicament augmentar el potencial investigador de la Societat.
  - Contribuir a la visibilitat de les activitats relacionades amb la Microbiologia Clínica i les Malalties Infeccioses en la comunitat científica i en la societat en general.
  Per a aquesta convocatòria 2020 els temes seleccionats són els següents:
 • Infeccions per micobacteris, fongs o infeccions en el pacient inmunocompromès (qualsevol de les tres temàtiques)
 • Implementació d'un nou procés diagnòstic amb alt impacte clínic o de cost / efectivitat Els projectes hauran de versar obligatòriament sobre un dels dos temes seleccionats per a aquesta convocatòria.
 •  
  Termini exhaurit
  Sarcoma Foundation of America
  SFA research grants support one-year translational projects on the etiology, molecular biology, pathogenesis, diagnosis, and treatment of human sarcomas.
   
  Termini exhaurit
  FRAXA RESEARCH FOUNDATION
  FRAXA is a nonprofit, tax-exempt organization based the US. Solely committed to finding a cure for fragile X, FRAXA has funded more than $25 million in biomedical research, yielding discoveries that are changing the lives of families coping with fragile X. FRAXA is one of the most efficient and effective charities in the world, with management and general expenses under 4 percent and research expenditures at 86 percent.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  EFIS - EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES
  Funding for the establishment of EFIS-IL Study Groups on specific areas of immunology-related research.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
  La Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental convoca beques per a la rotació a l'estranger de residents de Psiquiatria del programa MIR.
   
  Termini exhaurit
  THE COMPANY OF BIOLOGISTS
  DMM Conference Travel Grants are aimed at early-career researchers wanting to attend scientific meetings, conferences, workshops and courses relating to the areas of research covered by the journal:http://dmm.biologists.org/content/aims
  Each application will be judged on the excellence of the candidate and any work being presented in a talk or poster.
   
  Termini exhaurit
  SEHH - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
  La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) juntament amb la Fundació CRIS convoca una beca per a 2020. La beca va dirigida a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH) que vulguin realitzar un projecte d'investigació en un centre de referència a l'estranger a l'àmbit de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquestes beques (2) estan destinades a premiar la participació d'una estada clínica i una estada de recerca a l’estranger de joves professionals de l’àmbit de les ciències de la salut.
  Per promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l’estranger, i alhora donar a conèixer també el nostre sistema sanitari i la nostra pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. I així donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l’estranger.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  L'Obra Social "la Caixa" convoca 75 beques per a cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya.
  Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.
  La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que estiguin en disposició de cursar estudis de postgrau.
  Els becaris han de començar el programa d’estudis al país de destinació el setembre o l’octubre del curs 2020-2021, llevat que el programa per al qual hagin obtingut la beca únicament s’imparteixi en un altre període del curs acadèmic.
   
  Termini exhaurit
  SEHH - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
  La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) convoca una beca per començar a gaudir al 2020. Aquesta beca va adreçada a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre estranger, a qualsevol de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
  L'estada de l'investigador en el centre estranger es desenvoluparà a fi d'afavorir i incentivar la mobilitat d'un investigador que desitge realitzar investigació en l'àmbit de l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA
   
  Termini exhaurit
  B.I.F. - BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
  For junior researchers pursuing experimental projects in basic biomedical research and wish to pursue a short-term research stay or attend a practical course of up to 3 months.
  Purpose:
 • to learn clearly-defined methods useful for your ongoing research and the work of your research group at home by visiting another laboratory, or by attending research-orientated courses including practical training (the practical part has to cover at least 50% of the course);
 • to enable graduates from abroad and their potential PhD supervisors to evaluate the scientific and personal prerequisites before embarking on a PhD thesis. To this end, the graduate student shall pursue a short project in his/her potential PhD supervisor’s laboratory for at least 4 weeks.
 •  
  Premis
  Termini exhaurit
  SED-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
   
  Termini exhaurit
  SED-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Premiar un projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, l’any 2019 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, almenys una de les quals durant l’any 2019, realitzada a Catalunya, les Balears, València o Andorra, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Està destinat a premiar i fer pública la trajectòria professional i humana d'un metge o un altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
  L’objecte del programa Beatriu de Pinós és atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Aquest ajuts s’adrecen a facilitar tant el retorn com la incorporació d’investigadors que han estat treballant a l’estranger a les entitats de recerca situades a Catalunya.
   
  Termini exhaurit
  MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
  Concessió d'ajuts per a la realització d'estudis de Màster en Universitats i altres institucions d'educació superior acreditades per impartir aquests estudis als Estats Units. Aquesta convocatòria proposa crear les condicions i facilitar els mitjans per impulsar la realització de programes de Màster en les esmentades institucions per persones en possessió d'un títol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalent en el marc de el programa d'ajudes MICIU-Fulbright.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
  Research grants of 25,000 Euros to provide an opportunity for medical graduates and researchers to undertake specialised cardiovascular research, in an ESC Member Country centre of excellence.
   
  Termini exhaurit
  FEHH - FUNDACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA
  La FEHH en conjunt amb la companyia GILEAD convoca un programa d'una beca per a l'any 2020. La beca va dirigida a socis de la SEHH que desitgen realitzar un projecte d'investigació en un centre de referència fora d'Espanya en l'àmbit de la teràpia cel·lular en Hematologia i Hemoteràpia (Centre de Referència), especialment si es relaciona amb la denominada teràpia amb cèl·lules T amb receptors antigènics quimèrics (CAR-T cells).
   
  Termini exhaurit
  ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
  Support for two fellowships with duration of 1 year, in the field of Magentic Resonance.
   
  Termini exhaurit
  B.I.F. - BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
  Promoure la recerca bàsica en Biomedicina mitjançant el suport integral als millors futurs científics durant els seus estudis de doctorat.
   
   
   
   
  Articles
   
  González-Montalvo JI*, Ramírez-Martín R, Menéndez R, Alarcón T, Tarazona-Santabalbina FJ, Martínez-Velilla N, Vidán MT, Pi-Figueras M, Formiga F, Rodriguez M, Hormigo AI, Vilches-Moraga A, Rodríguez-Pascual C, Gutiérrez-Rodriguez J, Gómez-Pavón J, Sáez-López P, Bermejo C, Serra JA, Martínez-Peromingo J, Sánchez-Castellano C, González-Guerrero JL, Martín-Sánchez FJ. Geriatría transversal. Un reto asistencial para el siglo XXI. Rev Esp Geriatr Gerontol 2020: (en Premsa).
   
  Sanabria-Sanchinel AA*, Madrid W. Aura visual típica sin cefalea: a propósito de un caso. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba 2019; 76(4): 261-263.
   
  Cortés J*, Ciruelos E, Pérez-García J, Albanell J, García-Estévez L, Ruiz-Borrego M, Espinosa R, Gallegos I, González S, Álvarez I, Llombart A. Contextualizing pertuzumab approval in the treatment of HER2-positive breast cancer patients. Cancer Treat Rev 2020; 83: 101944.
   
  González-Martín A*, Pothuri B, Vergote I, Christensen R, Graybill W, Mirza MR, McCormick C, Lorusso D, Hoskins P, Freyer G, Baumann K, Jardon K, Redondo A, Moore RG, Vulsteke C, O’Cearbhaill RE, Lund B, Backes F, Barretina-Ginesta P, Haggerty AF, Rubio-Pérez MJ, Shahin MS, Mangili G, Bradley WH, Bruchim I, Sun K, Malinowska IA, Li Y, Gupta D, Monk BJ, PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 Investigators (...,Tusquets I,...). Niraparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer. New Engl J Med 2019; 381(25): 2391-2402.
   
  Koutros S*, Kogevinas M, Friesen MC, Stewart PA, Baris D, Karagas MR, Schwenn M, Johnson A, Monawar Hosain GM, Serra C, Tardon A, Carrato A, Garcia-Closas R, Moore LE, Nickerson ML, Hewitt SM, Lenz P, Schned AR, Lloreta J, Allory Y, Zhang H, Chatterjee N, Garcia-Closas M, Rothman N, Malats N, Silverman DT*. Diesel exhaust and bladder cancer risk by pathologic stage and grade subtypes. Environ Int 2020; 135: 105346.
   
  Perdiguero P, Martín-Martín A, Benedicenti O, Díaz-Rosales P, Morel E, Muñoz-Atienza E, García-Flores M, Simón R, Soleto I, Cerutti A, Tafalla C*. Teleost IgD+IgM- B Cells Mount Clonally Expanded and Mildly Mutated Intestinal IgD Responses in the Absence of Lymphoid Follicles. Cell Rep 2019; 29(13): 4223-4235.e5.
   
  Martínez-González MA*, Fernandez-Lazaro CI, Toledo E, Díaz-López A, Corella D, Goday A, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Cano-Ibáñez N, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Sánchez VM, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Buil-Cosiales P, Portoles O, Soria-Florido M, Konieczna J, Navarrete-Muñoz EM, Tojal-Sierra L, Fernández-García JC, Abete I, Henríquez-Sánchez P, Muñoz-Garach A, Santos-Lozano JM, Corbella E, Bibiloni MDM, Becerra-Tomás N, Barragán R, Castañer O, Fiol M, García-de la Hera M, Belló-Mora MC, Gea A, Babio N, Fitó M, Ruiz-Canela M, Zazpe I, Salas-Salvadó J. Carbohydrate quality changes and concurrent changes in cardiovascular risk factors: a longitudinal analysis in the PREDIMED-Plus randomized trial. Am J Clin Nutr 2020; 111(2): 291-306.
   
  Gomis M*, Dávalos A, Purroy F, Cardona P, Rodríguez-Campello A, Martí-Fábregas J, Pagola J, Pardo L, Muñoz-Narbona L, Benabdelhak I, Lara-Rodríguez B, Cuadrado E, Martínez-Domeño A, Juega JM, Serena J, Alvarez-Ballano J, Paipa A, Roquer J, Abilleira S, Neeter R, van de Groep A, Molina C. Stroke Risk Analysis, a System With a High Detection Rate of Atrial Fibrillation in Stroke and Transient Ischemic Attack. Stroke 2020; 51(1): 262-267.
   
  Konieczna J, Romaguera D*, Pereira V, Fiol M, Razquin C, Estruch R, Asensio EM, Babio N, Fitó M, Gómez-Gracia E, Ros E, Lapetra J, Arós F, Serra-Majem L, Pintó X, Toledo E, Sorlí JV, Bulló M, Schröder H, Martínez-González MA*. Longitudinal association of changes in diet with changes in body weight and waist circumference in subjects at high cardiovascular risk: the PREDIMED trial. Int J Behav Nutr Phys Act 2019; 16: 139.
   
  Galmes-Panades AM, Varela-Mato V, Konieczna J, Wärnberg J, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Schröder H, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, Garcia-Rios A, Riquelme-Gallego B, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Daimiel L, Micó-Pérez RM, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Garcia-Arellano A, Díaz-López A, Asensio EM, Castañer O, Fiol F, Mira-Castejón LA, Moreno-Rodriguez A, Benavente-Marín JC, Abete I, Tomaino L, Casas R, Barón-López FJ, Fernández-García JC, Santos-Lozano JM, Galera A, Mascaró CM, Razquin C, Papandreou C, Portoles O, Pérez-Vega KA, Fiol M, Compañ-Gabucio L, Vaquero-Luna J, Ruiz-Canela M, Becerra-Tomás N, Fitó M, Romaguera D*. Isotemporal substitution of inactive time with physical activity and time in bed: cross-sectional associations with cardiometabolic health in the PREDIMED-Plus study. Int J Behav Nutr Phys Act 2019; 16: 137.
   
  Algaba-Chueca F, Maymó-Masip E, Ejarque M, Ballesteros M, Llauradó G, López C, Guarque A, Serena C, Martínez-Guasch L, Gutiérrez C, Bosch R, Vendrell J, Megía A*, Fernández-Veledo S*. Gestational diabetes impacts fetal precursor cell responses with potential consequences for offspring. Stem Cells Transl Med 2020: (en Premsa).
   
  Cai T*, Tamanini I, Tascini C, Koves B, Bonkat G, Gacci M, Novelli A, Horcajada JP, Bjerklund Johansen TE, Zanel G. Reply by Authors. J Urol 2020: (en Premsa).
   
  Nassar AH, Mouw KW, Jegede O, Shinagare AB, Kim J, Liu CJ, Pomerantz M, Harshman LC, Van Allen EM, Wei XX, McGregor B, Choudhury AD, Preston MA, Dong F, Signoretti S, Lindeman NI, Bellmunt J, Choueiri TK, Sonpavde G*, Kwiatkowski DJ*. A model combining clinical and genomic factors to predict response to PD-1/PD-L1 blockade in advanced urothelial carcinoma. Br J Cancer 2020: (en Premsa).
   
  Gibert J, Clavé S, Hardy-Werbin M, Taus A, Simoes da Rocha P, Longarón R, Piquer G, Chaib I, Carcereny E, Morán T, Salido M, Dalmases A, Bellosillo B, Arriola E*. Concomitant genomic alterations in KRAS mutant advanced lung adenocarcinoma.. Lung Canc 2020; 140: 42-45.
   
  Schinstock CA, Mannon RB, Budde K, Chong AS, Haas M, Knechtle S, Lefaucheur C, Montgomery RA, Nickerson P, Tullius SG, Ahn C, Askar M, Crespo M, Chadban SJ, Feng S, Jordan SC, Man K, Mengel M, Morris RE, O'Doherty I, Ozdemir BH, Seron D, Tambur AR, Tanabe K, Taupin JL, O'Connell PJ*. Recommended Treatment for Antibody-mediated Rejection After Kidney Transplantation: the 2020 Expert Consensus From the Transplant Society Working Group. Transplantation 2020: (en Premsa).
   
  Tosi S*, Bardia L, Filgueira MJ, Calon A, Colombelli J. LOBSTER: An environment to design bioimage analysis workflows for large and complex fluorescence microscopy data. Bioinformatics 2020: (en Premsa).
   
  Flores JC, Gracia-Lavedan E, Benavente Y, Amiano P, Romaguera D, Costas L, Robles C, Gonzalez-Barca E, De la Banda E, Alonso E, Aymerich M, Campo E, Dierssen-Sotos T, Marcos-Gragera R, Rodriguez-Suarez MM, Solans M, Gimeno E, Garcia-Martin P, Aragones N, Shivappa N, Hébert JR, Pollan M, Kogevinas M, de Sanjosé S, Castaño-Vinyals G*, Casabonne D*. The Dietary Inflammatory Index and Chronic Lymphocytic Leukaemia in the MCC Spain Study. Nutrients 2020; 12(1): 48.
   
  Lepe M, Oltulu P, Canepa M, Wu RI, Deeken A, Alex D, Dinares C, Doxtader EE, Fitzhugh VA, Gibier JB, Jain D, Janaki N, Jelinek A, Labiano T, L'Imperio V, Michael C, Mukhopadhyay S, Pagni F, Panizo A, Pijuan L, Quintana LM, Roy-Chowdhuri S, Sánchez-Font A, Sansano I, Sauter J, Skipper D, Spruill LS, Torous V, Gardner JM, Jiang XS*. #EBUSTwitter: Novel Use of Social Media for Conception, Coordination, and Completion of an International, Multicenter Pathology Study. Arch Pathol Lab Med 2020: (en Premsa).
   
  Chen Q, Perales C, Soria ME, García-Cehic D, Gregori J, Rodríguez-Frías F, Buti M, Crespo J, Calleja JL, Tabernero D, Vila M, Lázaro F, Rando A, Nieto-Aponte L, Llorens-Revull M, Cortese MF, Fernandez-Alonso I, Castellote J, Niubó J, Imaz A, Xiol X, Castells L, Riveiro-Barciela M, Llaneras J, Navarro J, Vargas V, Augustin S, Conde I, Rubín Á, Prieto M, Torras X, Margall N, Forns X, Mariño Z, Lens S, Bonacci M, Pérez-Del-Pulgar S, Londoño M, García-Buey ML, Sanz-Cameno P, Morillas R, Martró E, Saludes V, Masnou H, Salmerón J, Quíles R, Carrion JA, Forné M, Rosinach M, Fernández I, García-Samaniego J, Madejón A, Castillo-Grau P, López-Núñez C, Ferri MJ, Durández R, Sáez-Royuela F, Diago M, Gimeno C, Medina R, Buenestado J, Bernet A, Turnes J, Trigo-Daporta M, Hernández-Guerra M, Delgado-Blanco M, Cañizares A, Arenas JI, GomezAlonso MJ, Rodríguez M, Deig E, Olivé G, Río OD, Cabezas J, Quiñones I, Roget M, Montoliu S, García-Costa J, Force L, Blanch S, Miralbés M, López-de-Goicoechea MJ, García-Flores A, Domingo E, Esteban R, Esteban JI*, Quer J*, Saumoy M, Casanovas T, Baliellas C, Gilabert P, Cardona AM, Rota R, Barenys M, Villaverde J, Salord S, Camps B, Silvan M, Ocaña I, Sauleda S, Bes M, Carbonell J, Vargas-Accarino E, Piriz-Ruzo S, Guerrero-Murillo M, Von Massow, Costafreda M, López RM, González-Moreno L, Real Y, Acero D, Viroles S, Pamplona X, Cairó M, Ocete MD, Macías-Sánchez JF, Estébanez A, Quer JC, Mena-de-Cea Á, Otero A, Castro-Iglesias Á, Suárez F, Vázquez Á, Vieito D, López-Calvo S, Vázquez-Rodríguez P, Martínez-Cerezo FJ, Rodríguez R, Macenlle R, Cachero A, Mereish G, Mora-Moruny C, Fábregas S, Sacristán B, Albillos A, Sánchez-Ruano JJ, Baluja-Pino R, Fernández-Fernández J, González-Portela C, García-Martin C, Sánchez-Antolín G, Andrade RJ, Simón MA, Pascasio JM, Romero-Gómez M, del Campo JA. Deep-sequencing reveals broad subtype-specific HCV resistance mutations associated with treatment failure. Antivir Res 2020; 174: 104694.
   
  Rodríguez-Morató J, Goday A, Langohr K, Pujadas-Bastardes M, Civit E, Pérez-Mañá C, Papaseit E, Ramon-Moros JM, Benaiges D, Castañer O, Farré M, de la Torre R*. Short- and medium-term impact of bariatric surgery on the activities of CYP2D6, CYP3A4, CYP2C9, and CYP1A2 in morbid obesity. Sci Rep 2019; 9: 20405.
   
  Van Ganse E*, Texier N, Dima AL, Belhassen M, Laforest L, Herbage S, Schuck S, Hernández G, Garin O, Ferrer M, de Bruin M, ASTRO-LAB group. Effects of short- and long-acting beta-agonists on asthma exacerbations: a prospective cohort. Ann Allerg Asthma Im 2020: (en Premsa).
   
  Serra R, Kiekens G, Vanderlinden J, Vrieze E, Auerbach RP, Benjet C, Claes L, Cuijpers P, Demyttenaere K, Ebert DD, Tarsitani L, Green JG, Kessler RC, Nock MK, Mortier P, Bruffaerts R*. Binge eating and purging in first-year college students: Prevalence, psychiatric comorbidity, and academic performance. Int J Eat Disorder 2020: (en Premsa).
   
  Sternby H, Mahle M, Linder N, Erichson-Kirst L, Verdonk RC, Dimova A, Ignatavicius P, Ilzarbe L, Koiva P, Penttilä A, Regnér S, Bollen TL, Brill R, Stangl F, Wohlgemuth WA, Singh V, Busse H, Michl P, Beer S, Rosendahl J*. Mean muscle attenuation correlates with severe acute pancreatitis unlike visceral adipose tissue and subcutaneous adipose tissue. United European Gastroenterol J 2019; 7(10): 1312-1320.
   
  Baré M*, Mora L, Pera M, Collera P, Redondo M, Escobar A, Anula R, Quintana JM, CARESS-CCR Study Group (...,Gil MJ, Comas M,...). Type and Consequences of Short-Term Complications in Colon Cancer Surgery, Focusing on the Oldest Old. Clin Colorectal Cancer 2020: (en Premsa).
   
  Glantz MD*, Bharat C, Degenhardt L, Sampson NA, Scott KM, Lim CCW, Al-Hamzawi A, Alonso J, Andrade LH, Cardoso G, de Girolamo G, Gureje O, He Y, Hinkov H, Karam EG, Karam G, Kovess-Masfety V, Lasebikan V, Lee S, Levinson D, McGrath J, Medina-Mora ME, Mihaescu-Pintia C, Mneimneh Z, Moskalewicz J, Navarro-Mateu F, Posada-Villa J, Rapsey C, Stagnaro JC, Tachimori H, ten Have M, Tintle N, Torres Y, Williams DR, Ziv Y, Kessler RC, WHO World Mental Health Survey Collaborators. The epidemiology of alcohol use disorders cross-nationally: Findings from the World Mental Health Surveys. Addict Behav 2020; 102: 106128.
   
  González-Pinto A*, Balanzá-Martínez V, Benabarre A, Gutiérrez-Rojas L, Montes JM, de Dios C, Pérez V, Montejo AL, Giménez A, Crespo JM. Consenso de expertos sobre propuestas de información al paciente en tratamiento con sales de litio. Rev Psiquiatr Salud Ment 2020: (en Premsa).
   
   
  Domingo L, Sala M*, Louro J, Baré M, Barata T, Ferrer J, Carmona-Garcia MC, Comas M, Castells X, and CAMISS Study Group (...,Macià F, Román M, Romero A,...). Exploring the Role of Breast Density on Cancer Prognosis among Women Attending Population-Based Screening Programmes. J Oncol 2019; 2019: 1781762.
   
  Coll-Padrós N, León M, Valech N, Ros E, Vidal J, Estruch R, Fitó M, Salas-Salvadó J, Corella D, Molinuevo JL, Rami L*. Physical activity is associated with better global cognition and frontal function in overweight/obese older adults with metabolic syndrome. Eur Rev Aging Phys Act 2020; 16: 23.
   
  Castellvi P, Casañas R*, Arfuch VM, Gil-Moreno JJ, Torres-Torres M, García-Forero C, Ruiz-Castañeda D, Alonso J, Lalucat-Jo L. Development and Validation of the EspaiJove.net Mental Health Literacy (EMHL) Test for Spanish Adolescents. Int J Environ Res Public Health 2019; 17(1): 72.
   
  Pardo F*, Osorio J, Miranda C, Castro S, Miró M, Luna A, Garsot E, Momblán D, Galofré G, Rodríguez-Santiago J, Pera MR, Spanish EURECCA Oesophago-Gastric Cancer Group. A real-life analysis on the indications and prognostic relevance of perioperative chemotherapy in locally advanced resectable gastric adenocarcinoma. Clin Transl Oncol 2020: (en Premsa).
   
  González-López TJ*, Sánchez-González B, Jarque I, Bernat S, Fernández-Fuertes F, Caparrós I, Soto I, Fernández-Rodríguez A, Bolaños E, Pérez-Rus G, Pascual C, Hernández-Rivas JA, López-Ansoar E, Gómez-Nuñez M, Martínez-Robles V, Olivera P, Yera M, Peñarrubia MJ, Fernández-Miñano C, de Cabo E, Martínez-Badas MP, Perdomo G, García-Frade LJ. Use of eltrombopag for patients 65 years old or older with immune thrombocytopenia. Eur J Haematol 2020: (en Premsa).
   
  De Stefano V, Ghirardi A, Masciulli A, Carobbio A, Palandri F, Vianelli N, Rossi E, Betti S, Di Veroli A, Iurlo A, Cattaneo D, Finazzi G, Bonifacio M, Scaffidi L, Patriarca A, Rumi E, Casetti IC, Stephenson CIM, Guglielmelli P, Elli EM, Palova M, Rapezzi D, Erez D, Gomez M, Wille K, Perez-Encinas M, Lunghi F, Angona A, Fox ML, Beggiato E, Benevolo G, Carli G, Cacciola R, McMullin MF, Tieghi A, Recasens V, Isfort S, Marchetti M, Griesshammer M, Alvarez-Larran A, Vannucchi AM, Rambaldi A, Barbui T*. Arterial thrombosis in Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms predicts second cancer. A case-control study. Blood 2020; 135(5): 381-386.
   
  Erivan R*, Lopez-Chicon P, Fariñas O, Pérez-Prieto D, Grau S, Boisgard S, Monllau JC, Vilarrodona A. Which type of bone releases the most vancomycin? Comparison of spongious bone, cortical powder and cortico-spongious bone. Cell Tissue Bank 2020: (en Premsa).
   
  Bullón-Vela V, Abete I, Zulet MÁ*, Tur JA, Pintó X, Corbella E, Martínez-González MÁ, Corella D, Macías M, Tinahones F, Fitó M, Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Daimiel L, Martínez JA. Factores de riesgo asociados diferencialmente a la enfermedad de hígado graso no alcohólico en hombres y mujeres con síndrome metabólico. Rev Esp Enferm Dig (Madrid) 2020; 112(2): 94-100.
   
  Erivan R*, Soleihavoup M, Villatte G, Pérez-Prieto D, Descamps S, Boisgard S. Poor results of functional treatment of Garden-1 femoral neck fracture in dependent patients. Orthop Traumatol Surg Res 2020: (en Premsa).
   
  Micheletti L*, Haefner H, Zalewski K, MacLean A, Gomez-Cherey F, Pereira C, Sluga C, Solé-Sedeño JM, Vargas-Hernandez VM, Preti M. The International Society for the Study of Vulvovaginal Disease Surgical Oncological Procedure Definitions Committee "Surgical Terminology for Vulvar Cancer Treatment". J Low Genit Tract Dis 2020; 24(1): 62-68.
   
  Outón S*, Galceran I, Pascual J, Oliveras A. Presión arterial central en la obesidad mórbida y tras la cirugía bariátrica. Nefrología 2020: (en Premsa).
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).