INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 448
11/03/2016
Projectes
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The third Health Programme for the Union's action in the field of health has, as a general objective, to complement, support and add value to the policies of the Member States aimed at improving the health of Union citizens and reduce health inequalities by promoting health, encouraging innovation in health, increasing the sustainability of health systems and protecting Union citizens from serious cross-border health threats.
 
Termini exhaurit
FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació en les següents àrees:
1. Biomedicina:
Projectes d'investigació altament innovadors de naturalesa clínica o translacional en les àrees preferents següents:
• Oncologia
• Cardiologia
• Patologies neurodegeneratives.

Sense perjudici del caràcter preferent de les esmentades àrees, també es consideraran projectes altament innovadors d'altres especialitats.
2. Ecologia i Biologia de la conservació
3. Socioeconomia
4. Humanitats
 
Termini exhaurit
DPPE - DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA
Promoure el desenvolupament de la recerca dins l'àmbit de la Distrofia Muscular de Duchenne y la Distrofia Muscular de Becker.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION
The European Hematology Association (EHA) promotes excellence in patient care, research and education in hematology.
EHA will consider applications on any aspect of the study of hematology in its broadest sense including all subspecialties and including but not limited to molecular biology and biochemistry, virology, immunology, cell biology, epidemiology and diagnostic and therapeutic strategies.
 
Termini exhaurit
AA - ALZHEIMER ASSOCIATION
The Alzheimer's Association International Research Grant Program funds investigations that advance our understanding of Alzheimer's disease, help identify new treatment strategies, provide information to improve care for people with dementia, and further our knowledge of brain health and disease prevention. Our awards support investigators at every professional stage.
 
Termini exhaurit
LINDE
The REALfund is the Linde Healthcare initiative that helps respiratory healthcare innovations become real. REAL stands for Research Evolve Advance Lead.
 
Termini exhaurit
DEPARTMENT OF DEFENSE
The Breast Cancer Research Program (BCRP) challenges the scientific community to design research that will address the urgency of ending breast cancer. Specifically, the BCRP seeks to accelerate high-impact research with clinical relevance, encourage innovation and stimulate creativity,and facilitate productive collaborations.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
FEBS - FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES
 
Premis
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ROMANILLOS
La convocatòria està oberta a tots aquells Doctors que hagin obtingut la qualificació de Excel·lent cum laude en la lectura de la seva tesi doctoral durant l'any 2015, sobre:
 • Neurociències bàsiques i clíniques,
 • Neurologia
 • Neuropatologia
 • Neurocirurgia
 • Neurofisiologia i psiquiatria
 •  
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN PFIZER
  La Fundació Pfizer atorga premis a aquells investigadors que dediquen el seu esforç a la recerca de solucions innovadores a favor de la salut, mitjançant el desenvolupament científic, amb la finalitat d'assolir aplicacions beneficioses per al benestar, solucions per a les necessitats mèdiques més apressants, i la millora de la qualitat de vida de les persones, així com el foment de l'avanç del coneixement científic.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  La convocatòria es dirigeix a investigadors que, trobant-se en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional (en el cas acadèmic o investigador, des de l'estadi de formació postdocotoral fins al nivell acadèmic de professor titular o equivalent), es caracteritzin per una alta i innovadora producció científica, creativa o professional. S'espera que el rang típic d'edats se situï entre els 30 i els 50 anys, sense excloure amb caràcter excepcional altres edats en alguns àmbits de la creació cultural.
   
   
   
  Informació últil
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change” seeks to enhance coordination and collaboration between European and national research programmes related to demographic change.

  Areas affected by demographic change cover a wide range of research fields and policy topics ranging from health to social welfare, education & learning, work & productivity to housing, urban & rural development and mobility. The JPI “More Years, Better Lives” therefore follows a transnational, multi-disciplinary approach.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  Horizon 2020 is the new EU funding programme for research and innovation running from 2014 to 2020. The Horizon 2020 societal challenge of ‘health, demographic change and wellbeing’ (SC1) for the years 2016 and 2017 is strategically orientated to 'promoting healthy ageing and personalised healthcare'.
   
  Termini exhaurit
  AA - ALZHEIMER ASSOCIATION
  The Alzheimer's Association International Research Grant Program funds investigations that advance our understanding of Alzheimer's disease, help identify new treatment strategies, provide information to improve care for people with dementia, and further our knowledge of brain health and disease prevention. Our awards support investigators at every professional stage.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA
  Els projectes hauran d'estar orientats a la recerca clínica a qualsevol àrea de les Neurociències, podent tenir una orientació d'anàlisi retrospectiva i/o prospectiva.
   
  Termini exhaurit
  RED ESPAÑOLA DE ATENCIÓN PRIMARIA
  La xarxa espanyola d'Atenció Primària convoca ajudes per projectes que s'apliquin i desenvolupin en el camp de l'Atenció Primària.
   
  Termini exhaurit
  ACANPAN - ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS
  Finançar estudis relacionats amb la recerca en el diagnòstic i/o tractament del adenocarcinoma de pàncrees.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ORDESA
  L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), amb el patrocini dels Laboratoris Ordesa, amb el propòsit de promocionar la investigació en el camp de la pediatria, convoca una ajuda econòmica per un projecte d'investigació en prevenció de l'obesitat en l'edat pediàtrica.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
  Recerca lliure sobre un tema de Pediatria.
   
  Termini exhaurit
  BAYER
  Bayer's mission is to provide new treatment options for diseases with high unmet medical need.
  Bayer HealthCare’s R&D focuses on identifying and developing new active substances for treating diseases with high unmet medical need.
   
  Termini exhaurit
  THE EUROPEAN FOUNDATION FOR ALCOHOL RESEARCH
  The European Foundation for Alcohol Research is an independent European alcohol research foundation. ERAB was established to fund biomedical and psychosocial research into beer and other alcoholic drinks.
  ERAB has invited applications for funding of any aspect of biomedical or psychosocial research into beer or alcohol from researchers from an established European research institution or university every year since 2003.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  EFSD has established this independent research programme called the EFSD/Boehringer Ingelheim European Research Programme in Microvascular Complications of Diabetes to encourage new products aimed at advancing current knowledge in this domain through innovative basic or clinical research.
  This EFSD/Boehringer Ingelheim European Diabetes Research Programme is intended to stimulate and accelerate European basic and clinical research in the specific area of microvascular complications (retinopathy, nephropathy and neuropathy) of diabetes. Proposals dealing with the following are especially but not exclusively welcome: investigations of various cell types in the eye and kidney and their role and interaction during the course of development of diabetic retinopathy and diabetic nephropathy.
   
  Termini exhaurit
  BAYER
  Bayer's mission is to provide new treatment options for diseases with high unmet medical need.
  Bayer HealthCare allocates grants for the exploration of attractive, novel drug targets in the fields of: Oncology, Gynecology, Cardiology and Hematology.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  FEBS - FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES
   
   
  Termini exhaurit
  DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
   
  Termini exhaurit
  DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
  Les beques del DAAD ofereixen la possibilitat a acadèmics estrangers i científics de dur a terme la seva recerca o continuar la seva formació acadèmica a Alemanya. Existeixen programes de finançament per a diverses fases de qualificació i nivells de carrera professional.
  Beques de recerca de curta durada del DAAD ofereixen a doctorands i joves acadèmics i investigadors estrangers l'oportunitat d'investigar a Alemanya. Hi ha diversos programes de finançament per a les diferents fases de qualificació acadèmica i per als diferents estadis professionals.
   
  Termini exhaurit
  THE EUROPEAN FOUNDATION FOR ALCOHOL RESEARCH
  The European Foundation for Alcohol Research is an independent European alcohol research foundation, established in Brussels in 2003. ERAB was established to fund biomedical and psychosocial research into beer and other alcoholic drinks.
  This initiative is supported by The Brewers of Europe, the voice of the brewing industry in Europe, whose members are the national brewing trade associations, representing more than 90% of European beer production.
   
  Termini exhaurit
  THE EUROPEAN FOUNDATION FOR ALCOHOL RESEARCH
  The European Foundation for Alcohol Research is an independent European alcohol research foundation, established in Brussels in 2003. ERAB was established to fund biomedical and psychosocial research into beer and other alcoholic drinks.
  This initiative is supported by The Brewers of Europe, the voice of the brewing industry in Europe, whose members are the national brewing trade associations, representing more than 90% of European beer production.
   
  Termini exhaurit
  DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  ERS is the leading professional organisation in its field in Europe. It is broad-based, with some 10,000 members and counting in over 100 countries. Its scope covers both basic science and clinical medicine. ERS seeks to alleviate suffering from respiratory disease and promote lung health through research, sharing of knowledge and through medical and public education.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ROMANILLOS
  La convocatòria està oberta a tots aquells Doctors que hagin obtingut la qualificació de Excel·lent cum laude en la lectura de la seva tesi doctoral durant l'any 2015, sobre:
 • Neurociències bàsiques i clíniques,
 • Neurologia
 • Neuropatologia
 • Neurocirurgia
 • Neurofisiologia i psiquiatria
 •  
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN PFIZER
  La Fundació Pfizer atorga premis a aquells investigadors que dediquen el seu esforç a la recerca de solucions innovadores a favor de la salut, mitjançant el desenvolupament científic, amb la finalitat d'assolir aplicacions beneficioses per al benestar, solucions per a les necessitats mèdiques més apressants, i la millora de la qualitat de vida de les persones, així com el foment de l'avanç del coneixement científic.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA
  S'estableix una àmplia temàtica coincident amb les línies prioritàries d'investigació en el Parc Tecnològic de Ciències de la Salut
 • Medicina regenerativa i teràpia gènica
 • Oncologia molecular i genòmica del càncer
 • Genòmica, proteòmica i farmacogenòmica
 • Immunologia i Immunopatologia
 • Parasitologia molecular
 • Neurociències
 • Nutrició, nutrigenòmica i endocrinologia molecular
 • Biotecnologia i noves dianes terapèutiques
 • Patologies cardiovasculars
 •  
  Termini exhaurit
  DKV SEGUROS MÉDICO
  Reconèixer a les entitats i persones que hagin demostrat la seva capacitat solidària en l'àmbit de la salut i el benestar. La convocatòria persegueix premiar a aquelles iniciatives ja realitzades o en curs que tinguin un fort component social i/o mediambiental en el sector soci-sanitari.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ IMIM
  L’objectiu de la convocatòria és promoure la formació, en l’àmbit de la recerca, de residents que puguin contribuir a reforçar la massa crítica investigadora del PSMAR.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO
  La Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC) i la Fundació José Luis Castany, per al desenvolupament del Laboratori Clínic, anuncien la convocatòria de 7 beques post-residència, (3 finançades per la SEQC i 4 per la Fundació José Luis Castany) per a aquells facultatius especialistes del Laboratori Clínic que acabin el seu període de residència en el 2016, i que vulguin realitzar un projecte de recerca en un Laboratori Clínic d'un hospital o d'un centre nacional o internacional de reconegut prestigi.
   
  Termini exhaurit
  FYSSEN FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN CAROLINA
  Les beques de doctorat estan dirigides a fomentar l'obtenció del grau acadèmic de doctor entre els docents de les universitats d'Amèrica Llatina associades amb la Fundació Carolina. En tots els casos, és la universitat o institució educativa d'Amèrica Llatina associada amb la Fundació qui ha de postular als candidats davant la Fundació Carolina.
   
  Termini exhaurit
  CANCER RESEARCH INSTITUTE
   
   
   
   
  Articles
   
  Pedro-Botet J*, Barrios V, Pascual V, Ascaso JF, Cases A, Millán J, Serrano A, Pintó X. Consenso Delphi sobre el manejo de la dislipidemia en pacientes con alteración del metabolismo de la glucosa: estudio Diana. Clin Invest Arterioscl 2016; 28(3): 132-140.
   
  Pedro-Botet J*, Mantilla-Morató T, Díaz-Rodríguez A, Brea-Hernando A, González-Santos P, Hernández-Mijares A, Pintó X, Millán Núñez-Cortés J. El papel de la dislipemia aterogénica en las guías de práctica clínica. Clin Invest Arterioscl 2016; 28(2): 65-70.
   
  Terré B, Piergiovanni G, Segura-Bayona S, Gil-Gómez G, Youssef SA, Attolini CS, Wilsch-Bräuninger M, Jung C, Rojas AM, Marjanovic M, Knobel PA, Palenzuela L, López-Rovira T, Forrow S, Huttner WB, Valverde MA, de Bruin A, Costanzo V*, Stracker TH*. GEMC1 is a critical regulator of multiciliated cell differentiation. Embo J 2016; 35(9): 942-960.
   
  Espejo-Herrera N, Gràcia-Lavedan E, Pollán M, Aragonés N, Boldo E, Pérez-Gómez B, Altzibar JM, Amiano P, Zabala AJ, Ardanaz E, Guevara M, Molina AJ, Barrio JP, Gómez-Acebo I, Tardón A, Peiró R, Chirlaque MD, Palau M, Muñoz M, Font-Ribera L, Castaño-Vinyals G, Kogevinas M, Villanueva CM*. Ingested Nitrate and Breast Cancer in the Spanish Multicase-Control Study on Cancer (MCC-Spain). Environ Health Perspect 2016; 124(7): 1042-1049.
   
  Yelamos J*, Galindo M, Navarro J, Albanell J, Rovira A, Rojo F, Oliver J. Enhancing tumor-targeting monoclonal antibodies therapy by PARP inhibitors. OncoImmunology 2016; 5(1): e1065370.
   
  Espejo-Herrera N, Gràcia-Lavedan E, Boldo E, Aragonés N, Pérez-Gómez B, Pollán M, Molina AJ, Fernández T, Martin V, La Vecchia C, Bosetti C, Tavani A, Polesel J, Serraino D, Gómez-Acebo I, Altzibar JM, Ardanaz E, Burgui R, Pisa F, Fernández-Tardón G, Tardón A, Peiró R, Navarro C, Castaño-Vinyals G, Moreno V, Righi E, Aggazzotti G, Basagaña X, Nieuwenhuijsen M, Kogevinas M, Villanueva CM*. Colorectal cancer risk and nitrate exposure through drinking water and diet. Int J Cancer 2016; 139(2): 334-346.
   
  Garcia-Alegría E, Lafita-Navarro MC, Aguado R, Garcia-Gutierrez L, Sarnataro K, Ruiz-Herguido C, Martín F, Bigas A, Canelles M*, León J*. NUMB inactivation confers resistance to imatinib in chronic myeloid leukemia cells. Cancer Lett 2016; 375(1): 92-99.
   
  Blanco-Hinojo L, Pujol J*, Harrison BJ, Macià D, Batalla A, Nogué S, Torrens M, Farré M, Deus J, Martín-Santos R. Attenuated frontal and sensory inputs to the basal ganglia in cannabis users. Addict Biol 2017; 22(4): 1036-1047.
   
  Doerr S, Harvey MJ, Noé F, de Fabritiis G*. HTMD: High-throughput molecular dynamics for molecular discovery.. J Chem Theory Comput 2016; 12(4): 1845-1852.
   
  Bullich G, Vargas I, Trujillano D, Mendizábal S, Piñero-Fernández JA, Fraga G, García-Solano J, Ballarin J, Estivill X, Torra R, Ars E*. Contribution of the TTC21B gene to glomerular and cystic kidney diseases. Nephrol Dial Transplant 2017; 32(1): 151-156.
   
  Guerra I, Pérez-Jeldres T, Iborra M, Algaba A, Monfort D, Calvet X, Chaparro M, Mañosa M, Hinojosa E, Mínguez M, Ortiz de, Marquez L, Prieto V, Garcia-Sanchez V, Guardiola J, Rodriguez GE, Martín-Arranz MD, García-Tercero I, Sicilia B, Masedo Á, Lorente R, Rivero M, Fernández-Salazar L, Gutiérrez A, Van Domselaar, López-SanRomán A, Ber Y, García-Sepulcre M, Ramos L, Bermejo F, Gisbert JP. Incidence, Clinical Characteristics, and Management of Psoriasis Induced by Anti-TNF Therapy in Patients with Inflammatory Bowel Disease: A Nationwide Cohort Study. Inflamm Bowel Dis 2016; 22(4): 894-901.
   
  Pokorney SD*, Piccini JP, Stevens SR, Patel MR, Pieper KS, Halperin JL, Breithardt G, Singer DE, Hankey GJ, Hacke W, Becker RC, Berkowitz SD, Nessel CC, Mahaffey KW, Fox KA, Califf RM, for the ROCKET AF Steering Committee & Investigators (...,Bruguera J,...). Cause of Death and Predictors of All-Cause Mortality in Anticoagulated Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation: Data From ROCKET AF. J Am Heart Assoc 2016; 5(3): e002197.
   
  Stanley N, Pardo L*, de Fabritiis G*. The pathway of ligand entry from the membrane bilayer to a lipid G protein-coupled receptor. Sci Rep 2016; 6: 22639.
   
  Hernández S*, Font-Tello A, Juanpere N, de Muga S, Lorenzo M, Salido M, Fumadó L, Serrano L, Cecchini L, Serrano S, Lloreta J. Concurrent TMPRSS2-ERG and SLC45A3-ERG rearrangements plus PTEN loss are not found in low grade prostate cancer and define an aggressive tumor subset. Prostate 2016; 76(9): 854-865.
   
  Remez N, García-Serna R, Vidal D, Mestres J*. The In Vitro Pharmacological Profile of Drugs as a Proxy Indicator of Potential In Vivo Organ Toxicities. Chem Res Toxicol 2016; 29(4): 637-648.
   
  Garcia-Velasco JA*, Acevedo B, Álvarez C, Álvarez M, Bellver J, Fontes J, Landeras J, Manau D, Martínez F, Muñoz E, Robles A, Rodriguez-Tabernero L. Strategies to manage refractory endometrium: state of the art in 2016. Reprod Biomed Online 2016; 32(5): 474-489.
   
  Pascual J*, Zuckermann A, Djamali A, Hertig A, Naesens M. Rabbit antithymocyte globulin and donor-specific antibodies in kidney transplantation - A review. Transplant Rev 2016; 30(2): 85-91.
   
  Álvarez C, Andreu M, Hernández C, Pérez-Riquelme F, Carballo F, Ono A, Cruzado J, Cubiella J, Hernández V, González-Mao C, Pérez E, Salas D, Andrés M, Bujanda L, Portillo I, Sarasqueta C, Quintero E, Morillas JD, Lanas A, Sostres C, Augè JM, Castells A, Bessa X*, on behalf of COLONPREV study investigators (...,Bory F, Burón A, Castells X, Comas M, Macià F, Sala M, Seoane A,...). Impact of age- and gender-specific cut-off values for the fecal immunochemical test for hemoglobin in colorectal cancer screening. Digest Liver Dis 2016; 48(5): 542-551.
   
  López MA*, Duran X, Zaballa E, Sánchez-Niubó A, Delclòs GL, Benavides FG. Cohort profile: the Spanish WORKing life Social Security (WORKss) cohort study. BMJ Open 2016; 6(3): e008555.
   
  Julià M, Catalina-Romero C, Calvo-Bonacho E, Benavides FG. Exposure to Psychosocial Risk Factors at Work and the Incidence of Occupational Injuries: A Cohort Study in Spain. J Occup Environ Med 2016; 58(3): 282-286.
   
  Reviriego J, Vázquez LA*, Goday A, Cabrera M, García-Margallo MT, Calvo E. Prevalencia de la glucemia alterada en ayunas, diabetes tipo 1 (DM1) y diabetes tipo 2 (DM2) en una población trabajadora en España. Endocrinol Nutr 2016; 63(4): 157-163.
   
  Rivera-Fernández R, Guerrero-López F, Rodríguez-Rubio D, Gómez-Jiménez FJ, Rodríguez-Vilanova F, Mora-Ordóñez J, Olea-Jiménez V, Arias-Verdú MD, Quesada-García G, Acebal-Blanco F, Castillo-Lorente E*, Arráez-Sánchez MÁ. Estudio de supervivencia en hemorragia intracerebral espontánea con extensión intraventricular evacuada quirúrgicamente. Neurocirugia 2016; 27(5): 220-228.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).