INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 603
05/04/2019
Projectes
Termini exhaurit
ALZHEIMER'S DRUG DISCOVERY FOUNDATION
Bill Gates and ADDF co-founder Leonard Lauder are partnering and adopting a new approach that brings together philanthropic capital with a venture mindset to advance bold new ideas for easier and more accurate diagnosis of Alzheimer's disease and related dementias.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
The European Society of Cardiology (ESC) represents over 85 000 cardiology professionals, principally from across Europe and the Mediterranean basin, but also from the rest of the world.
 
Premis
Termini exhaurit
REAL ACADEMIA DE DOCTORES
Podran prendre part en el concurs els doctors de nacionalitat espanyola que hagin defensat la tesi entre 30 de maig de 2018 i el 30 de maig de 2019 i hagin obtingut la qualificació Excel·lent cum laude.
 
 
 
Informació últil
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Donar l'oportunitat als investigadors dels Instituts d'Investigació Sanitària (IIS), CIBER i RETICS de realitzar un estudi pilot de proteòmica que permeti obtenir resultats preliminars que serveixin de base per a futurs projectes de major envergadura.
 
Termini exhaurit
WORLDWIDE CANCER RESEARCH
The goal of the Worldwide Cancer Research (formerly known as AICR) is to support research that might in future help reduce the incidence of cancer or improve cancer survival. The grants to support fundamental or translational research into the prevention, diagnosis or treatment of cancer. We do not prioritise any field of research within this; we welcome research that draws on epidemiological, behavioural and clinical data to provide a starting point for a new avenue of research. Multidisciplinary or discipline-hopping projects are encouraged where this helps stimulate innovation.
WCR does not support clinical research, including clinical trials, patient care, nursing or healthcare delivery research. It also does not support other types of applied cancer research such as policy, public health or psychosocial research.
Proposals that contain a small clinical element as an essential part of a basic or translational research project are often permitted, but you are advised to contact WCR for advice before submitting your proposal. More information can also be found in our application handbook.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
ERA-CVD is a newly established European Research Area Network (ERA-Net) comprising 23 Partners from 18 countries/regions. The goal of ERA-CVD is to create a European Research Area in which cardiovascular research is conducted and funded across countries, allowing research groups to jointly work on specific problems, exchange ideas, and benefit from cross border expertise.
 
Termini exhaurit
INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE
IMI is a partnership between the European Union and the European pharmaceutical industry, represented by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).
The goal of the Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) is to develop next generation vaccines, medicines and treatments, such as new antibiotics. It will build on the successes and lessons learnt under IMI. Like IMI, it will bring together companies, universities, public laboratories, innovative small and medium-sized enterprises (SMEs), patient groups and regulators in collaborative projects that will pave the way for breakthrough vaccines, medicines and treatments to tackle Europe’s growing health challenges, and secure the future international competitiveness of Europe’s pharmaceutical industry.
 
Termini exhaurit
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Finançar projectes de recerca col·laborativa de dimensió europea i internacional.
Es pretén finançar la part espanyola de projectes col·laboratius que hagin concurregut a convocatòries internacionals conjuntes, en àrees temàtiques específiques, i que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional a l'hora d'enfrentar-se als reptes de la societat.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP)
La FUNDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PEDIATRIA amb l'objectiu de promoure la recerca en l'àmbit de la Pediatria i àrees afins convoca dues beques.
 
Termini exhaurit
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
La convocatòria finança ajudes per a la preparació de propostes de projectes R + D + I a col·laboració transnacional liderats per grups espanyols i que estan dirigides a les convocatòries de H2020.
També es pot sol·licitar finançament per a propostes FET i ERC.
 
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANA DE FARMÀCIA CLÍNICA
finançar un projecte d’avaluació de resultats en el desenvolupament de la Farmàcia Clínica amb aplicació en qualsevol àmbit assistencial.
 
Termini exhaurit
FECYT - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
Finançar activitats adreçades a promoure la cultura científica i de la innovació en la societat.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ORDESA
L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), amb el patrocini dels Laboratoris Ordesa, amb el propòsit de promocionar la investigació en el camp de la pediatria, convoca una ajuda econòmica per un projecte de recerca que haurà de versar sobre un tema d'Investigació en Prevenció i Tractament d'al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca.
 
Termini exhaurit
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
Recerca lliure sobre un tema de Pediatria.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT
Fomentar i impulsar la recerca en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals des del vessant científic i d'aplicació pràctica en la prevenció de riscos laborals. Els projectes han de ser projectes inequívocament de recerca en l'àmbit de la seguretat i la salut laboral, descartant-se tots aquells que el Comitè Científic consideri que no s'ajusten a aquesta descripció.
Millorar, mitjançant la recerca, les condicions de seguretat i salut laboral de tots els treballadors, i especialment, la dels treballadors especialment sensibles als riscos laborals.
 
Termini exhaurit
THE NESTLE FOUNDATION
The Nestlé Foundation supports basic and applied research in nutrition.
At present the Foundation's work is primarily concerned with human nutrition research issues dealing with:
 • maternal and child nutrition, including breastfeeding and complementary feeding,
 • macro- and micronutrient deficiencies and imbalances,
 • interactions between infection and nutrition, and
 • nutrition education and health promotion
 •  
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  Es convoca una Beca, a través de la Fundació Casa del Cor, per fomentar la formació i investigació en l'àmbit de la infermeria cardiològica.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  L'objecte d'aquests Projectes és promoure la investigació en cardiologia i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del Laboratori o Servei a les necessitats del projecte. A més, donat l'interès estratègic de la Societat Espanyola de Cardiologia en la qualitat assistencial, per al que és essencial el Registre RECALCAR, els centres participants en el projecte d'investigació han de col·laborar en l'enviament d'informació de l'esmentat Registre.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  La Secció d'Insuficiència Cardíaca concedirà una beca a través de la Fundació Casa del Cor, per a un projecte d'investigació original i inèdit que tracti sobre qualsevol aspecte relacionat amb el camp del trasplantament cardíac.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  La Secció d'Insuficiència Cardíaca convoca 3 beques a través de la Fundació Casa del Cor, per a projectes de recerca originals i inèdits que versin sobre qualsevol aspecte relacionat amb el camp de la insuficiència cardíaca.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  Es convoquen 4 Beques per a projectes de recerca traslacional en cardiologia.
  L'objecte d'aquests Projectes és promoure la investigació en cardiologia i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del Laboratori o Servei a les necessitats del projecte. A més, donat l'interès estratègic de la Societat Espanyola de Cardiologia en la qualitat assistencial, per al que és essencial el Registre RECALCAR, els centres participants en el projecte d'investigació han de col·laborar en l'enviament d'informació de l'esmentat Registre.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  Es convoquen 6 Beques per a Projectes d'Investigació Clínica en Cardiologia, 4 per part de la Societat Espanyola de Cardiologia a través de la Fundació Casa del Cor i 2 per part de la Fundació Espanyola del Cor.
  L'objecte d'aquests Projectes és promoure la investigació en cardiologia i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del Laboratori o Servei a les necessitats del projecte. A més, donat l'interès estratègic de la Societat Espanyola de Cardiologia en la qualitat assistencial, per al que és essencial el Registre RECALCAR, els centres participants en el projecte d'investigació han de col·laborar en l'enviament d'informació de l'esmentat Registre.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  Es convoquen 6 Beques per a Projectes d'Investigació Bàsica en Cardiologia, 4 per part de la Societat Espanyola de Cardiologia a través de la Fundació Casa del Cor i 2 per part de la Fundació Espanyola del Cor.
  L'objecte d'aquests Projectes és promoure la investigació en cardiologia i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del Laboratori o Servei a les necessitats del projecte. A més, donat l'interès estratègic de la Societat Espanyola de Cardiologia en la qualitat assistencial, per al que és essencial el Registre RECALCAR, els centres participants en el projecte d'investigació han de col·laborar en l'enviament d'informació de l'esmentat Registre.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  L'objecte d'aquest projecte és promoure la investigació en cardiologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del laboratori o servei a les necessitats del projecte. A més, donat l'interès estratègic de la Societat Espanyola de Cardiologia en la qualitat assistencial, per al que és essencial el Registre RECALCAR, els centres participants en el projecte d'investigació han de col·laborar en l'enviament d'informació de l'esmentat Registre.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  La Secció de Cardiologia Clínica convoca 3 Beques de 5.000 euros cadascuna, a través de la Fundació Casa del Cor, per a projectes d'investigació clínica. Un dels projectes estarà destinat a un cardiòleg/a menor de 40 anys.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  Convocatòria per a membres de la SEC i de la Secció de Cardiopatia Isquèmica i Cures Aguts Cardiovasculars que desitgin incorporar-se durant un any a una Unitat de Cures Crítiques Cardiològiques d'un hospital nacional. Beques destinades a la formació de joves cardiòlegs en assistència i recerca clínica en l'àrea de les cures agudes cardiològiques.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACION ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA
   
  Termini exhaurit
  DEPARTMENT OF DEFENSE
  The mission of the OCRP is to support patient-centered research to prevent, detect, treat, and cure ovarian cancer to enhance the health and well-being of Service members, Veterans, retirees, their family members, and all women impacted by this disease.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
  Les xarxes temàtiques són grups de recerca i empreses d'Iberoamèrica que treballen conjuntament per a resoldre problemes comuns des d'una perspectiva local.
  El seu objectiu és crear un marc cooperatiu de treball que faciliti i catalitzi la generació de noves activitats relacionades amb la R+D+i
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
  L'objectiu d'aquestes beques es el foment de la mobilitat internacional dels associats a la SCR per tal de realitzar estàncies formatives en centres estrangers.
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO
  La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 30 beques per a realitzar treballs de recerca en una universitat o centre d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia dels aliments
 •  
  Termini exhaurit
  JSPS - JAPAN SOCIETY FOR PROMOTION OF SCIENCE (JSPS)
  The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) carries out programs that provide overseas researchers who have an excellent record of research achievements with an opportunity to conduct collaborative research, discussions, and opinion exchanges with researchers in Japan. These programs are intended to help advance the overseas researchers' research activities while promoting science and internationalization in Japan.
   
  Termini exhaurit
  JSPS - JAPAN SOCIETY FOR PROMOTION OF SCIENCE (JSPS)
  The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) carries out programs that provide overseas researchers who have an excellent record of research achievements with an opportunity to conduct collaborative research, discussions, and opinion exchanges with researchers in Japan. These programs are intended to help advance the overseas researchers' research activities while promoting science and internationalization in Japan.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  Fundación Mustela
  El Premi de Llevadores dóna suport a l'elaboració i realització de projectes d'investigació i desenvolupament en l'àmbit d'actuació de les llevadores.
  Aquest premi està reservat exclusivament per a projectes d'investigació i desenvolupament empresos per llevadores.
   
  Termini exhaurit
  BRAIN & BEHAVIOR RESEARCH FOUNDATION
  The Brain & Behavior Research Foundation is the largest philanthropic organization dedicated to research across all brain and behavior disorders (not disease specific). It recognizes outstanding research leadership and contributions to mental health research with a number of annual prizes..
   
  Termini exhaurit
  NATURE PUBLISHING GROUP
  Nature Research has always strived to support gender equity and to showcase the work of female researchers. The aim of the two new Nature Research Awards, in partnership with The Estée Lauder Companies, is to celebrate and support the achievements of leading women in science and of those who have encouraged girls and young women to engage with STEM subjects around the world.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ CAIXA D'ENGINYERS
  Premi amb el qual es pretén impulsar el desenvolupament de propostes emprenedores relacionades amb la ciència, la tecnologia, la innovació i la sostenibilitat.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ACMSCB - SOCIETAT CATALANA DE DIGESTOLOGIA
  Aquest ajut vol contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català.
  Té com a objectiu immediat contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat l’especialitat MIR en Aparell Digestiu, o la finalitzaran l’any en curs a la convocatòria de l’ajut.
   
  Termini exhaurit
  INSTITUTE JEROME LEJEUNE
  L'objecte de la present convocatòria és establir la concessió d'ajudes per a la formació de personal investigador per al curs 2019-2020, adreçada a titulats universitaris, amb Grau i Postgrau adquirit abans de l'inici de la percepció efectiva de l'ajuda per a realitzar i defensar una tesi doctoral sobre investigació bàsica i clínica en la síndrome de Down.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP)
  L'estada, d'una durada de 12 mesos, es realitzarà a partir de gener de 2020.
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
  La Beca SEOM dirigida a investigadors que hagin acreditat trajectòria i motivació investigadora i que tingui iniciat un projecte d'investigació, o que hagi realitzat una estada a l'estranger superior a 1 any i que vagi a incorporar-se a un lloc de treball assistencial / investigador en un centre espanyol. La beca està destinada a alliberar a l'investigador durant 2-3 dies a la setmana de la seva tasca assistencial per dedicar al seu projecte d'investigació.
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
  La Beca SEOM està dirigida a un investigador jove (fins a 15 anys des de que va completar la residència d'Oncologia Mèdica) que hagi acreditat trajectòria i motivació investigadora i que tingui iniciat un projecte de recerca, o que hagi realitzat una estada a l'estranger superior a 1 any i que vagi a incorporar-se a un lloc de treball assistencial a un centre espanyol. La beca està destinada a alliberar a l'investigador durant 2-3 dies a la setmana de la seva labor assistencial per a dedicar-se al seu projecte de recerca.
   
  Termini exhaurit
  JSPS - JAPAN SOCIETY FOR PROMOTION OF SCIENCE (JSPS)
  The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) carries out programs that provide overseas researchers who have an excellent record of research achievements with an opportunity to conduct collaborative research, discussions, and opinion exchanges with researchers in Japan. These programs are intended to help advance the overseas researchers' research activities while promoting science and internationalization in Japan.
   
   
   
   
  Articles
   
   
  Bousquet J*, Onorato GL, Oliver G, Basagana X, Annesi-Maesano I, Arnavielhe S, Besancenot JP, Bosse I, Bousquet PJ, Charpin D, Caillaud D, Demoly P, Devillier P, Dupas E, Fontaine JM, Just J, Antó JM, Basagagna X, Fonseca J, Berger U, Thibaudon M. Google Trends and pollen concentrations in allergy and airway diseases in France. Allergy 2019; 74(10): 1910-1919.
   
  Camargo J, Pumarega JA, Alguacil J, Sanz-Gallén P, Gasull M, Delclòs GL, Amaral AFS, Porta M*. Toenail concentrations of trace elements and occupational history in pancreatic cancer. Environ Int 2019; 127: 216-225.
   
  Terré B, Lewis M, Gil-Gómez G, Han Z, Hao L, Aguilera M, Prats N, Roy S, Zhao H, Stracker TH*. Defects in efferent duct multiciliogenesis underlie male infertility in GEMC1, MCIDAS or CCNO deficient mice. Development 2019; 146: dev162628.
   
  Serra-Juhé C, Martos-Moreno GÁ, Bou de Pieri F, Flores R, Chowen JA, Pérez-Jurado L, Argente J*. Heterozygous rare genetic variants in non-syndromic early-onset obesity. Int J Obesity 2020; 44(4): 830-841.
   
  Papandreou C, Babio N, Díaz-López A, Martínez-González MÁ, Becerra-Tomas N, Corella D, Schröder H, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez AJ, Serra-Majem L, Estruch R, Muñoz-Garach A, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, Garcia-Rios A, Bueno-Cavanillas A, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Sanchez VM, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Ruiz-Canela M, Bulló M, Sorli JV, Quifer M, Colom A, Oncina-Canovas A, Sierra LT, Barón-López J, Pérez-Farinós N, Abete I, Sanchez-Villegas A, Casas R, García JCF, Santos-Lozano JM, Corbella E, Bibiloni MM, Diez-Espino J, Asensio EM, Torras L, Morey M, Compañ-Gabucio L, Lete I, Cenoz-Osinaga JC, Castañer O, Salas-Salvadó J*. Sleep Duration is Inversely Associated with Serum Uric Acid Concentrations and Uric Acid to Creatinine Ratio in an Elderly Mediterranean Population at High Cardiovascular Risk. Nutrients 2019; 11(4): 761.
   
  Bibiloni MDM, Julibert A, Bouzas C, Martínez-González MA, Corella D, Salas-Salvadó J, Zomeño MD, Vioque J, Romaguera D, Martínez JA, Wärnberg J, López-Miranda J, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Arós F, Tinahones F, Serra-Majem L, Martín V, Lapetra J, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Ros E, Fernández-Carrión R, Garcia-Rios A, Zulet MA, Orozco-Beltrán D, Schröder H, Fitó M, Bulló M, Basora J, Cenoz JC, Diez-Espino J, Toledo E, Tur JA*. Nut Consumptions as a Marker of Higher Diet Quality in a Mediterranean Population at High Cardiovascular Risk. Nutrients 2019; 11(4): 754.
   
  Peloso GM, Nomura A, Khera AV, Chaffin M, Won HH, Ardissino D, Danesh J, Schunkert H, Wilson JG, Samani N, Erdmann J, McPherson R, Watkins H, Saleheen D, McCarthy S, Teslovich TM, Leader JB, Kirchner HL, Marrugat J, Nohara A, Kawashiri M, Tada H, Dewey FE, Carey DJ, Baras A, Kathiresan S*. Rare Protein-truncating Variants in APOB, Lower LDL-C, and Protection Against Coronary Heart Disease. Circ Genom Precis Med 2019; 12(5): e002376.
   
  Weisshaar E*, Szepietowski JC, Dalgard FJ, Garcovich S, Gieler U, Giménez-Arnau AM, Lambert J, Leslie T, Mettang T, Misery L, Savk E, Streit M, Tschachler E, Wallengren J, Ständer S. European S2k Guideline on Chronic Pruritus. Acta Derm-Venereol 2019; 99(5): 469-506.
   
  Tormo E, Ballester S, Adam-Artigues A, Burgués O, Alonso E, Bermejo B, Menéndez S, Zazo S, Madoz-Gúrpide J, Rovira A, Albanell J, Rojo F, Lluch A, Eroles P*. The miRNA-449 family mediates doxorubicin resistance in triple-negative breast cancer by regulating cell cycle factors. Sci Rep 2019; 9(1): 5316.
   
  López-Vicente M*, Ribas-Fitó N, Vilor-Tejedor N, Garcia-Esteban R, Fernández-Barrés S, Dadvand P, Murcia M, Rebagliato M, Ibarluzea J, Lertxundi A, Fernández-Somoano A, Tardón A, López-Sabater MC, Romaguera D, Vrijheid M, Sunyer J, Julvez J. Prenatal Omega-6:Omega-3 Ratio and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Symptoms. J Pediatr 2019; 209: 204-211.e4.
   
  Manterola C*, Duque G, Grande L, de Aretxabala X, Conejeros R, Otzen T, García N. A systematic review of the effectiveness of adjuvant therapy for patients with gallbladder cancer. HPB (Oxford) . 2019; 21(11): 1427-1435.
   
  Martínez-Rodríguez E, Martín A, Coviello S, Foiani C, Kul E, Stork O, Martínez-García F, Nacher J, Lanuza E, Santos M*, Agustín-Pavón C*. Lack of MeCP2 leads to region-specific increase of doublecortin in the olfactory system. Brain Struct Funct 2019; 22(4): 1647-1658.
   
  Esquivel A, Alechaga E, Monfort N, Yang S, Xing Y, Moutian W, Ventura R*. Evaluation of sulfate metabolites as markers of intramuscular testosterone administration in Caucasian and Asian populations. Drug Test Anal 2019; 11(8): 1218-1230.
   
  Rodriguez A*, Arenas M, Lara PC, López-Torrecilla J, Algara M, Conde A, Pérez-Montero H, Muñoz JL, Peleteiro P, Pérez-Calatayud MJ, Contreras J, Ferrer C, Spanish Society of Oncology and Radiotherapy (SEOR) Analysis Group. Are there enough radiation oncologists to lead the new Spanish radiotherapy?. Clin Transl Oncol 2019; 21(12): 1663-1672.
   
  Bulbena-Cabre A*, Duñó L, Almeda S, Batlle-Vila S, Camprodon-Rosanas E, Martín LM, Bulbena A. La hiperlaxitud articular como marcador de ansiedad en niños. Rev Psiquiatr Salud Ment 2019; 12(2): 68-76.
   
  Navarro E*, Benítez O, Dosal A, Gallego M, Sánchez-Pastor E, Murciano MF. Nurse-Led Telephone Advice Line for Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Cross-Sectional Multicenter Activity Analysis. Gastroenterol Nurs 2019; 42(2): 133-139.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]).